Linas Linkevičius turi kitų reikalų, nei kandidatuoti į prezidentus
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ap­sisp­ren­dė: ne­kan­di­da­tuos į pre­zi­den­tus. Taip pa­neig­da­mas so­cial­dar­bie­čio Ge­di­mi­no Kir­ki­lo žo­džius apie bend­rą dar­bie­čių ir „vals­tiei­čų“ kan­di­da­tą.

„Šiuo metu tikrai nesvarstau, turiu kitų planų ir tokių variantų nenagrinėju. Aš niekada daug ko neatmetu iš principo, kadangi gyvenimas visaip pakrypsta. Bet aš tikrai neturiu tokių planų“, – „Žinių radijui“ sakė L. Linkevičius.