Linas Linkevičius: tikimės, kad EK informuos Rusiją apie Baltijos šalių sinchronizavimą
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ti­ki­si, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­tru­kus in­for­muos Ru­si­ją ir Bal­ta­ru­si­ją apie tai, jog Bal­ti­jos ša­lys ke­ti­na sinch­ro­ni­zuo­ti sa­vo elek­tros tink­lus su Eu­ro­pos tink­lais ir de­sinch­ro­ni­zuo­ti juos nuo Mask­vos val­do­mo ener­ge­ti­kos tink­lo (BRELL).

„Lietuva ir kitos Baltijos valstybės pradeda realius darbus rengiantis įgyvendinti Baltijos šalių sinchronizacijos su Europos kontinentiniu elektros tinklu ir desinchronizacijos nuo BRELL tinklo projektą. Tikimės, kad Europos Komisija apie tai informuos ir visus BRELL tinklo dalyvius“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai cituojamas L. Linkevičius, susitikęs su EK viceprezidentu energetikos klausimams Marošu Ševčovičiumi.

Baltijos šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.

Ministras, be kita ko, sakė, jog EK atliktas Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės atsparumo išorinėms grėsmėms (streso testų) vertinimas bei jos rekomendacijos yra svarbios Lietuvai.

„Europos ekspertų atliktas įvertinimas ir pateiktos rekomendacijos yra reikšmingos. Būtina, kad Europos Komisija dalyvautų ir užtikrintų visapusišką šių rekomendacijų įgyvendinimą, ypač, jei Baltarusija, ignoruodama tarptautinės bendruomenės nuomonę, nuspręstų pradėti šio objekto eksploataciją“, – sakė L. Linkevičius.

Jis pabrėžė, kad Lietuva tikisi itin glaudaus dialogo su Komisijos ekspertais šiuo klausimu, o ES streso testų rekomendacijų kokybiškas įgyvendinimas turi tapti gerąja ES praktika bei precedentu ir ateityje.

Lietuva yra pagrindinė už 50 kilometrų nuo Vilniaus statomos Astravo AE jėgainės kritikė – jos teigimu, objektas statomas nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, tuo metu Minskas kaltinimus neigia.

Baltijos šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo. Šalys siekia sumažinti šią priklausomybę.