Linas Linkevičius: ES reikia bendrų ekonominių su Kinija taisyklių
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pir­ma­die­nį par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) nu­sta­ty­ti bend­ras eko­no­mi­nių san­ty­kių su Ki­ni­ja tai­syk­les.

„Mums reikia nustatyti taisykles ir, kas yra labai svarbu, laikytis šių taisyklių tarptautinėje prekyboje, taip pat vystant kitus santykius“, – žurnalistams Briuselyje sakė L. Linkevičius.

„Taigi, yra labai svarbu koordinuoti mūsų veiksmus“, – pridūrė jis.

L. Linkevičius Briuselyje dalyvavo užsienio reikalų ministrų posėdyje, kur aptartas pasirengimas balandžio 9 dieną vyksiančiam ES ir Kinijos viršūnių susitikimui.

Naujienų agentūra „Reuters“ pirmadienį pranešė, kad šiame susitikime bendrija sieks susitarimo su Pekinu dėl galutinių terminų Kinijos ekonomikai atverti. Tai rašoma bendro pareiškimo juodraštyje.

Stengiantis įtikinti Pekiną vykdyti pažadus siekti glaudesnių prekybos ryšių, Kinija ir ES „iki 2019-ųjų vasaros susitars dėl virtinės pagrindinių patekimo į rinką kliūčių (šalinimo) ir reikalavimų, keliamų jų valdytojams“, teigiama ES parengtame šešių puslapių komunikate.

Pekinas jo dar nėra patvirtinęs, todėl tikėtina, kad dokumentas bus keičiamas.

Pareiškime rašoma, kad ES ir Pekinas nustatys „galutinius terminus (kliūčių patekimui į rinką) sparčiam pašalinimui – vėliausiai iki kito ES ir Kinijos viršūnių susitikimo 2020 metais“.

Dokumente teigiama, jog turėtų būti siekiama iki 2020 metų parengti specialią sutartį investicijų srautams didinti – dėl jos deramasi jau beveik dešimtmetį.

Komunikatas atspindi europiečių nusivylimą Kinijos nenoru leisti užsienio įmonėms be jokių suvaržymų steigti savo filialus, nors kinai visokeriopai siekia naudotis ES atvirumu, sakė diplomatiniai šaltiniai bendrijoje.