Linas Linkevičius dalyvaus Varšuvos saugumo forume
Spa­lio 23–25 die­no­mis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius da­ly­vaus Var­šu­vos sau­gu­mo fo­ru­me. Jis pa­si­sa­kys pa­grin­di­nė­je fo­ru­mo mi­nis­trų dis­ku­si­jo­je „Sau­gu­mas Eu­ro­po­je: lū­žio li­ni­jos Ry­tuo­se“. Dis­ku­si­jo­je taip pat da­ly­vaus Len­ki­jos, Ukrai­nos, Mol­do­vos ir Gru­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai. 

Spalio 24 dieną L. Linkevičius sakys pagrindinę kalbą iškilmingoje ceremonijoje, kurios metu buvusiam Danijos ministrui pirmininkui ir NATO generaliniam sekretoriui Andersui Foghui Rasmussenui bus įteiktas Laisvės riterio apdovanojimas, rašoma pranešime spaudai.

Lietuva šiais metais – forumo garbės viešnia, tad vienu iš forumo akcentų taps Benedikto Vanago ir Sebastiano Rozwadowskio 2019 metų Dakaro ralio automobilio pristatymas. Vilniuje šio automobilio pristatymas vyko per Lenkijos užsienio reikalų ministro vizitą Lietuvoje.

Varšuvos saugumo forumą nuo 2014 metų organizuoja Kazimiero Pulaskio fondas. Forume dalyvauja aukšto rango NATO ir ES šalių narių bei Rytų partnerių valdžios ir kariuomenės atstovai, saugumo ir gynybos politikos ekspertai.