Linas Linkevičius Briuselyje ragina įvesti sankcijas Rusijai
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pir­ma­die­nį par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) įves­ti nau­jas sank­ci­jas Ru­si­jai dėl Ukrai­nos lai­vų užė­mi­mo Ker­čės są­siau­ry­je ne­to­li Kry­mo.

„Esu įsitikinęs, kad neseniai prieš Ukrainos laivyną panaudoti kariniai veiksmai (...) yra tarptautinės teisės pažeidimas ir negali apsieiti be pasekmių“, – žurnalistams Briuselyje sakė L. Linkevičius, atvykęs į ES užsienio reikalų ministrų susitikimą.

„Nesakau, kad tikimės dėl to apsispręsti šiandien, bet su šiuo incidentu susijusios sankcijos turi būti ant stalo“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, sankcijos turėtų būti įvestos Juodosios jūros laivyno vadovybei.

Lietuva praeitą savaitę įtraukė į nacionalinį juodąjį sąrašą 20 Rusijos pareigūnų, kuriuos laiko atsakingais už trijų Ukrainos karinių laivų užgrobimą. L. Linkevičius pripažino, kad nacionalinės sankcijos nėra efektyvios.

Jis taip pat pareiškė, kad Rusijai nedaro įspūdžio „mūsų pareiškimai apie susirūpinimą, ar gilų susirūpinimą, ar labai gilų susirūpinimą“.

„Tai iš tikrųjų tampa retorika be jokios reakcijos“, – kalbėjo ministras.

Ukrainiečiai sako, kad prieš kelias savaites apšaudžiusi ir užgrobusi jos laivus Rusija pradėjo naują agresijos etapą. Maskva tvirtina, kad Ukrainos laivai neteisėtai įplaukė į jos teritorinius vandenis.