Ligoninių be mūšio neatiduos
Sei­mo opo­zi­ci­ja tel­kia jė­gas prieš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) už­ma­čias už­da­ry­ti ke­lias de­šim­tis ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gų, pa­te­ku­sių į kol kas ne­ofi­cia­lų „mir­ti­nin­kių“ są­ra­šą. Mi­nis­trui Au­re­li­jui Ve­ry­gai dėl to­kios pert­var­kos vėl gra­si­na­ma in­ter­pe­lia­ci­ja.

Seimo opozicija – konservatoriai, socialdemokratai, liberalai, taip pat Mišrios parlamentarų grupės atstovai, palaikomi į draugystę su valdančiaisiais „valstiečiais“ pretenduojančių „tvarkiečių“, – toliau atkakliai priešinasi SAM sumanytam rajonų ligoninių optimizavimo planui.

Antanas Matulas: „Dėl didesnės dalies juodajame sąraše esančių ligoninių kovosime visomis teisinėmis priemonėmis, jei reikės, rengsime mitingus ir piketus.“

Opozicionieriai kaltina valdančiuosius slepiant informaciją, keliant rajonų gydymosi įstaigose maišatį ir nerimą. Žiniasklaidos prieš kelias savaites paskelbtame neoficialiame sąraše įrašytos 35 šalies rajonų ligoninės, kurios dėl įvairių priežasčių gali būti reformuotos ar uždarytos. Tarp „mirtininkių“ pateko Plungės, Švenčionių, Vilkaviškio, Jonavos, Lazdijų, Šilutės, Tauragės, Joniškio, Pasvalio, Raseinių, Utenos, Šakių, Radviliškio, Rokiškio, Druskininkų, Biržų ir kitos gydymo įstaigos. Opozicija užsimena, kad dėl tokios suirutės A. Verygai vėl gali būti rengiama interpeliacija. Vieną jų ministras atlaikė pernai gruodį.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė liepos pradžioje vetavo gydymo įstaigų pertvarkos įstatymus.

Kovos visomis priemonėmis

Vienas didžiausių SAM rengiamos ligoninių pertvarkos kritikų Seimo narys konservatorius Antanas Matulas sakė, kad artimiausiu metu ketinama suburti parlamentarų, medikų, pacientų, kitų visuomeninių organizacijų atstovų darbo grupę, kuri „pirmiausia aiškinsis, ką ketinama daryti su rajono gydymo įstaigomis“. „Su kuo tik pakalbi, niekas nieko nežino. Sklinda visokios kalbos, gandai, kurie merams, medikams ir gyventojams kelia nerimą“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino politikas. Oficialaus siūlomų uždaryti rajono ligoninių sąrašo A. Matulas teigė nematęs, tik tą, kurį paviešino žiniasklaida. „Nežinau, kur tas sąrašas yra – popieriuje, internete ar A. Verygos galvoje. Mums jo niekas nerodė. Tame, kurį paskelbė žiniasklaida, atsidūrė nemažai rimtų, solidžių gydymo įstaigų. Dėl didesnės dalies sąraše esančių ligoninių kovosime visomis teisinėmis priemonėmis, jei reikės, rengsime mitingus ir piketus. Tai tikrai galiu garantuoti“, – tikino A. Matulas. Pasak jo, nepamatuoto gydymo įstaigų uždarymo grėsmė sutelkė ir vietos politikus, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės. Kelias kadencijas Seime dirbantis konservatorius sakė neprisimenantis situacijos, kad informacijos apie planuojamas permainas negautų Sveikatos reikalų komiteto (SRK) nariai.

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno Juozo Oleko nuomone, SAM „juodasis“ gydymo įstaigų sąrašas sudarytas remiantis pasenusiais duomenimis – dauguma ligoninių ankstesnius trūkumus jau pašalino. „Ministras neturi aiškios vizijos, kaip pagerinti situaciją. Daugeliui gydymo įstaigų, kurios normaliai vykdo savo funkcijas ir pareigas, metami nepagrįsti kaltinimai“, – kalbėjo J. Olekas.

Liberalų sąjūdžio lyderio ir frakcijos seniūno Eugenijaus Gentvilo žodžiais, liberalai negali pritarti įstatymui, kuris griauna rajono ligoninių sistemą, taip pat stumia į užribį privačias gydymo įstaigas. „Svarbiausia, kad toks įstatymas neįsigaliotų“, – pabrėžė politikas.

Reforma būtina

Pasak SRK pirmininkės „valstietės“ Astos Kubilienės, galima suprasti opoziciją, „kuri A. Matulo asmenyje ir atvedė mediciną į tokią situaciją, kokią turime dabar“. „Būtina esminė, o ne kosmetinė reforma. Tai ir daro Vyriausybė, SAM bei įstatymus priimanti Seimo dauguma. Ligoninės tikrai nebus uždarytos, jei turima galvoje stacionarines paslaugas. Tai – vienareikšmiška“, – aiškino A. Kubilienė. Jos teigimu, tiek SAM, tiek Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijoje kol kas diskutuojama apie kriterijus, kuriais remiantis reikėtų formuoti gydymo įstaigų tinklą. Tarp svarbiausių – gyventojų skaičius regione ir savivaldybėje, paslaugų prieinamumas, įstaigos daugiaprofiliškumas, budėjimo visą parą užtikrinimas ir kiti. „Sprendimų dar nėra“, – pridūrė A. Kubilienė.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Druskininkų meras Ričardas Malinauskas „Lietuvos žinioms“ sakė, kad jokios informacijos iš SAM apie numatomą gydymo įstaigų pertvarką savivaldybės nėra gavusios. „Nebuvo jokių diskusijų nei apie tinklo optimizavimą, nei apie teikiamų paslaugų perskirstymą ar centralizavimą“, – tvirtino jis. Meras vylėsi, kad kalbos apie Druskininkų ligoninės uždarymą nėra tiesa. „Jei sprendimas jau priimtas, tada labai liūdna. Be ligoninės ir jos teikiamų paslaugų mūsų kurorto sanatorijos net negalėtų vykdyti savo pareigų ir funkcijų“, – pažymėjo R. Malinauskas.

Prezidentės veto

Pasikonsultavusi su medikais, konstitucinės teisės specialistais, už sveikatos apsaugą atsakingais politikais prezidentė liepos pradžioje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti septynis įstatymus dėl gydymo įstaigų pertvarkos. Šiuos teisės aktus, kaip ir daugybę kitų su mokesčių, pensijų, švietimo reformomis susijusių įstatymų pataisų, Seimas priėmė baigdamas pavasario sesiją. Motyvas vetuoti sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos pataisas buvo kai kurių nuostatų prieštaravimas Konstitucijai, taip pat Seime padaryti procedūriniai pažeidimai.

Pasak prezidentės, sveikatos apsaugos ministras ėmėsi svarbių žingsnių gydymo įstaigoms pertvarkyti, tačiau net geriausi sprendimai negali būti priimami prasilenkiant su Konstitucijos nuostatomis. Jos žodžiais, šiai reformai būtinos įstatymų pataisos suvaržo Konstitucijos garantuojamą paciento teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę. Šalies vadovė ragina įtvirtinti įstatymuose aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinamos gydymo įstaigos, jų gebėjimas užtikrinti pacientams saugias, greitas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Prezidentė įsitikinusi, kad gydymo įstaigų likimą turi lemti įstatymu nustatyti skaidrūs standartai, o ne vienasmeniai ministro sprendimai, politiniai interesai ar rinkimų pažadai. D. Grybauskaitė taip pat siūlo aiškiai apibrėžti įstatymuose Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimo ir sutarčių su gydymo įstaigomis sudarymo tvarką.

LVŽS lyderis ir frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis yra užsiminęs, kad ragins Seimą atmesti prezidentės veto. Jo požiūriu, pateikti argumentai ne solidūs.