Lietuvos valdininkai nebuvo tik Antarktidoje
Cen­tri­nės val­džios ir sa­vi­val­dy­bių įstai­go­se dir­ban­tys val­di­nin­kai per pra­ėju­sius tre­jus me­tus į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes vy­ko dau­giau kaip 33 tūkst. kar­tų. Ke­lio­nių me­tu ap­lan­ky­ti vi­si že­my­nai, iš­sky­rus An­tark­ti­dą. Ket­vir­ta­da­lis vi­sų marš­ru­tų ve­dė į Bel­gi­ją. Ru­si­jo­je lan­ky­ta­si 1400 kar­tų.

Valstybės tarnautojų registre sukauptus duomenis apie karjeros valstybės tarnautojų, įstaigų vadovų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis komandiruotes pateikė Vidaus reikalų ministerija (VRM), parengusi naują Tarnybinio paso įstatymo redakciją. Nors 2016–2018 metais buvo registruotos 33 199 užsienio komandiruotės, išduotų tarnybinių pasų skaičius, pasak VRM, yra stabilus ir žemas. Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM duomenimis, 2008 metais buvo išduota 170 tarnybinių pasų, 2016 metais – 168, 2017 metais – 164, 2018 metais – 165 tarnybiniai pasai. Pagal įstatymą tarnybinis pasas yra asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę, einamas pareigas ir skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais. Už jo išdavimą ar keitimą imama 28 eurų rinkliava, kurią sumoka valstybės ar savivaldybės institucija, kurioje darbuotojas dirba.

2016–2018 metų duomenys rodo, kad dažniausiai – 7225 kartus Lietuvos valdininkai vyko į Belgiją, Briuselį, kuris de facto vadinamas Europos Sąjungos sostine. Dažnai lankytasi ir kaimyninėse šalyse: Latvijoje – 2785, Estijoje –1420, Lenkijoje – 2553 kartus. Keliauta ir po kitas Europos valstybes. Vokietijoje Lietuvos valdininkai buvo 1417, Prancūzijoje – 1410, Suomijoje – 813, Didžiojoje Britanijoje – 750,Italijoje – 680, Švedijoje – 670 kartų. Lietuvos valstybės bei savivaldybių institucijų darbuotojai Rusijoje lankėsi 1432, Ukrainoje – 829, Baltarusijoje – 727, Moldovoje – 459, Gruzijoje – 392 kartus. Per trejus metus 15 kartų aplankytas Vatikanas, 8 – Lichtenšteinas, po 3 – Farerų salos ir San Marinas, 1 – Grenlandija.

Šalies valdininkai aktyviai keliavo ne tik po Europą, bet ir kitus žemynus. Kinijoje lankytasi 251 kartą, Japonijoje – 109, Pietų Korėjoje – 37, Indijoje – 52 kartus. Noriai skraidyta į JAV – 476, Kanadą – 48 kartus. Brazilijoje būta 42, Argentinoje – 15, Peru – 4, Venesueloje – 1 kartą. O kur dar Afrika! Pietų Afrikos respublikoje svečiuotasi 4, Dramblio Kaulo krante, Ganoje – po 2, Kamerūne, Mauritanijoje, Papua ir Naujoje Gvinėjoje, Mauritanijoje, Svazilende po kartą. Australijoje Lietuvos valdininkai lankėsi 31 kartą.

Kiek visos komandiruotės atsiėjo šalies biudžetui, VRM duomenų nepateikė. Seimo Audito komitetas, susumavęs pateiktus duomenis, neseniai konstatavo, kad vien tik valstybės institucijos bei įstaigos komandiruotėms pernai išleido 21,1 mln. eurų, 2017 metais –19,5 mln. eurų.