Lietuvos užsienio reikalų ministerija prisijungs prie „Įvairovės chartijos“
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius an­tra­die­nį pa­si­ra­šys „Į­vai­ro­vės char­ti­ją“, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Tai – Europos Komisijos iniciatyva, vienijanti įvairias organizacijas, įmones ir institucijas, kurios siekia būti socialiai atsakingomis ir prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje.

Anot ministerijos pranešimo, chartija siekiama skatinti įvairovę ir lygias galimybes darbinėje aplinkoje, nediskriminuojant amžiaus, negalios, rasės, tautybės, religijos, lyties ar kitais pagrindais.

Šiuo metu prie „Įvairovės chartijos“ ES valstybėse yra prisijungusios daugiau nei 10 tūkst. įmonių ir institucijų. Lietuvoje prie „Įvairovės chartijos“ jau prisijungė 27 tarptautinės ir Lietuvos įmonės.

„Įvairovės chartijos“ steigėjai Lietuvoje – „Diversity Development Group“, vykdanti socialinius projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės ir kitose srityse, ir socialinė įdarbinimo agentūra „SOPA“.