Lietuvos URM ragina Rusiją nutraukti agresyvius veiksmus
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pir­ma­die­nį par­agi­no Ru­si­ją pa­leis­ti Ker­čės są­siau­ry­je ne­to­li Kry­mo su­lai­ky­tus tris Ukrai­nos lai­vus ir nu­trauk­ti ag­re­sy­vius veiks­mus prieš šią ša­lį.

„Lietuva ragina Rusijos Federaciją nedelsiant nutraukti agresyvius veiksmus prieš Ukrainą, paleisti sulaikytus Ukrainos laivus ir jų įgulas bei atkurti netrikdomą navigaciją Azovo jūroje“, – rašoma ministerijos pareiškime.

Anot jos, Rusijos veiksmai sulaikant ukrainiečių laivus buvo neteisėti.

Ministerija rusų veiksmus pavadino provokaciniais ir teigė, kad jie „pažeidžia Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą, esminius tarptautinės teisės principus ir negali būti kvalifikuojami kitaip negu atviros karinės agresijos aktas prieš Ukrainą“.

„Kviečiame tarptautinę bendruomenę griežtai pasmerkti nepateisinamus Rusijos veiksmus ir imtis visų priemonių, kad jie būtų nedelsiant nutraukti“, – pareiškė URM.

Rusija sekmadienio vakarą apšaudė tris į Kerčės sąsiaurį įplaukusius Ukrainos laivus, motyvuodama, kad šie pažeidė šalies teritorinius vandenis, ir galiausiai juos užėmė.

Kijevas atkerta, jog Azovo jūra, į kurią plaukė laivai, laikoma bendro naudojimo pagal Rusijos ir Ukrainos susitarimą, o rusai dėl laivų maršruto buvo įspėti.