Lietuvos ir Baltarusijos atominės saugos agentūros derina susitarimą dėl Astravo
Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės sau­gos agen­tū­roms ta­rian­tis dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo ir kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mas bran­duo­li­nes ava­ri­jas, ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas sa­ko, kad Lie­tu­vos po­zi­ci­ja dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sau­gu­mo ne­si­kei­čia, ta­čiau pri­va­lu ruo­štis vi­siems sce­na­ri­jams. 

„Šis susitarimas, kuris derinamas šiuo metu, yra susitarimas dėl perspėjimo apie galimas avarijas, kokia tvarka turėtų būti įspėjama. Žinoma, mes galime nieko nedaryti, nesirengti tokiam scenarijui, bet finale ši atominė elektrinė gali būti paleista ir veikti be tokio susitarimo, tiesiog neturėsim procedūros ir tvarkos, kaip mes būsime informuoti“, – antradienį Žinių radijui sakė ministras.

Jo teigimu, derinamas susitarimas – vienas iš instrumentų prevencijai ir saugumui užtikrinti.

„Mums, Lietuvai, neturint tokių susitarimų, grėsmė bus didesnė“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

Anot jo, tokį susitarimą jau yra pasirašiusi Latvija.

Baltarusijos atominės saugos institucija susitarimą derina su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI). Pasak VATESI vadovo, Lietuva tikisi pasirašyti susitarimą iki atvežant pirmąjį branduolinį kurą į Astravą. Jis gali būti atgabentas rudenį – maždaug mėnesį iki pirmojo reaktoriaus įjungimo.

Lietuvos energetikos ministras sako, jog Astravo AE statybos, pasak neoficialių Baltarusijos energetikos ministerijos atstovų pareiškimų, per daug pažengusios, kad būtų galima ją paversti į dujų jėgainę, kaip yra pasiūlęs premjeras Saulius Skvernelis.

„Kol kas oficialaus atsakymo mes nesame gavę (į premjero laišką dėl galimybės AE paversti dujų jėgaine – BNS), – yra neoficialūs vertinimai, kad yra per daug toli pažengęs projektas“, – Žinių radijui sakė Ž. Vaičiūnas.

S. Skvernelis kovą Baltarusijos premjerui Sergejui Rumasui oficialiai pasiūlė Astrave statyti ne atominę, o dujų jėgainę, ir joje naudoti per Klaipėdą tiekiamas dujas. S. Skvernelio teigimu, taip Baltarusija galės parodyti, ar ji siekia spręsti apsirūpinimo elektra problemą, ar vykdo Rusijos įtakojamą geopolitinį projektą.

Lietuvos valdžia teigia, kad Astravo AE statoma pažeidžiant saugumo reikalavimus. Baltarusija šiuos kaltinimus atmeta. Lietuva anksčiau siekė sustabdyti projektą, inicijuodama elektros importo embargą, bet nesulaukė kitų Europos šalių paramos.

Pirmąją branduolinę jėgainę Baltarusijoje Rusijos vyriausybės lėšomis korporacija „Rosatom“ stato Gardino srityje, netoli Astravo miestelio, vos už 23 kilometrų nuo Lietuvos. Joje bus įrengti du rusiško VVER projekto reaktoriai, kurių kiekvieno galia – 1200 megavatų.