Lietuvoje vieši JAV kongresmenai
Lie­tu­vo­je ket­vir­ta­die­nį lan­ko­si Jung­ti­nių Vals­ti­jų Kong­re­so na­rių de­le­ga­ci­ja, su­si­ti­ki­muo­se su Lie­tu­vos val­džios at­sto­vais pla­nuo­ja­ma kal­bė­tis apie sau­gu­mo si­tua­ci­ja.

Šešių Atstovų rūmų narių delegacija, vadovaujama Kentukio valstijos kongresmeno respublikono Halo Rogerso, susitiks su premjeru Sauliumi Skverneliu, užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi, Seimo, Krašto apsaugos ministerijos atstovais.

Su premjeru svečiai aptars JAV ir Lietuvos tarpusavio santykių aktualijas, iššūkius regiono saugumo situacijai. Taip pat planuojama aptarti bendrus saugumo ir gynybos projektus, paramą Ukrainos bei Gruzijos euroatlantinei krypčiai.