Lietuvoje „Simpsonai“ išteisinti
Dėl ani­ma­ci­nia­me se­ria­le „Simp­so­nai“ pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos TV3 te­le­vi­zi­ją val­dan­čiai bend­ro­vei „All Me­dia Lit­hua­nia“ ne­bus tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK).

Jos pranešime teigiama, kad sprendimas priimtas įvertinus „All Media Lithuania“ įsipareigojimą atsakingai vertinti šio serialo turinį bei mažą tirtų serijų žiūrimumą.

Serialą transliavusi bendrovė pateikė paaiškinimą komisijai ir įsipareigojimą atsižvelgti į jos pastebėjimus.

Tyrimas dėl „Simpsonų“ buvo pradėtas praėjusių metų pabaigoje, kai komisija sulaukė dviejų susirūpinusių tėvų skundų dėl animaciniame seriale skleidžiamos galbūt neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos.

LRTK stebėsenos akte konstatavo, kad seriale dažnai buvo vartojamas alkoholis, taip pat „niekinamos šeimos vertybės, propaguojama daugpatystė“.