Lietuvoje mokosi nuo karo nukentėję vaikai iš Ukrainos
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius su­si­ti­ko su moks­lei­viais iš Ukrai­nos Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių, nu­ken­tė­ju­sių nuo Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos. 

Penkiolikos vaikų grupė visus mokslo metus mokysis Vilniaus lietuvių namuose. Kartu su vaikais atvyko ir ukrainiečių kalbos mokytoja.

„Džiaugiuosi, kad Ukrainos moksleivių atvykimas į Lietuvą jau tampa gražia tradicija ir galime padėti nuo karo nukentėjusiems vaikams, suteikdami saugią aplinką ir galimybę mokytis Lietuvoje visus mokslo metus. Toliau tęsime paramą Ukrainos žmonėms, nukentėjusiems nuo kaimyninės šalies karinės agresijos“, – sakė ministras.

Tai jau penkta nuo karo nukentėjusių Ukrainos vaikų grupė, kuri visus metus mokysis Lietuvoje. 2014–2015 mokslo metais Vilniaus lietuvių namuose mokėsi 16 vaikų, 2015–2016 mokslo metais – 14 vaikų, 2016–2017 mokslo metais – 15 vaikų, 2017–2018 metais – 15 vaikų iš Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių.

Lietuva taip pat remia kitus projektus, skirtus padėti rytų Ukrainos vaikams – kartu su Švedija finansuojami trumpalaikiai vaikų iš nukentėjusių regionų atvykimai į Lietuvą, organizuojami specialūs mokymai rytų Ukrainos mokytojams ir mokyklų psichologams, kūrybinės stovyklos nukentėjusiems vaikams.

Vaikų atvykimą į Lietuvą finansuoja Lietuvos Vyriausybė.