Lietuvoje gyvenantis Rusijos žurnalistas: gegužės 9-oji – beprasmiška nesąmonė
Ži­no­mas Ru­si­jos ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos žur­na­lis­tas Jev­ge­ni­jus Ti­to­vas so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais apie gim­to­jo­je ša­ly­je ge­gu­žės 9 die­ną šven­čia­mą Per­ga­lės die­ną ir pa­va­di­no tai bep­ras­miš­ka ne­są­mo­ne. 

Savo pasakojimą Lietuvoje prieglobstį gavęs ir gyvenantis nepriklausomas Rusijos žurnalistas J. Titovas pavadino „Mano vaikystės gegužės 9-oji“.

„Prisimenu, jog mano vaikystėje mokykloje mes žygiavome pagal kareivių tvarką, o mano tėvas tuo metu visada juokėsi. Visada sakydavo – „na tai tikras hitlerjugendas“. Aišku, tai pasakyti viešai buvo negalima. Bet gal dėl to ir esu toks opozicionierius, kad iš savo tėvo žodžių visada žinojau, jog visas tas oficiozas nėra rimta, tai – apgavystė, pokštas ir šou“, – prisimena žurnalistas.

J. Titovas pasakoja, kad iš pionierių buvo išmestas už tai, kad kaklaraiščiu valė „nosį nuo snarglių“. Ir klausė: „Bet nosinaitės tuo momentu nebuvo kišenėje, ką reikėjo berniukui daryti?“

Jevgenijus Titovas Antrąjį pasaulinį karą vertina kaip ir dauguma europiečių - socialiniame tinkle profilio nuotrauką jis paženklino tokiu ženklu.

Žurnalistas teigia, kad nuo tada praėjo nemažai laiko. Ir buvo laikotarpis, kada jis tikėjo, kad visa ta „beprasmiška nesąmonė“ baigėsi ir liko praeityje.

„Pasirodo, ne. Ne. Ir vėl žygiuoja jauni moksleiviai, ir vėl dainuoja tas pačias dainas, kurias ir aš kadaise dainavau. Tik vietoj pionieriaus kaklaraiščių kabo „Jurginės juostelės“, ir mano nelaimingi vaikai kažkur Rusijoje yra priversti žygiuoti su visais, – liūdnai konstatuoja jis. – Dabar jie, faktiškai, yra tas „hitlerjugėndas“, apie kurį mano tėvas sakydavo prieš 30 metų. Gaila.“

Anot J. Titovo, ir jo tėvo požiūris pasikeitęs, nes jau samprotauja apie „mūsų Krymą“ ir „šūdiną Ameriką“.

„Tik aš esu tas pats, nieko nuo vaikystes nepasikeitė. Ir vis dar tikiuosi, jog mano šalis kažkada turės šansą į laisvę ateitį. Viltis mūsų gyvenime yra svarbiausia“, – viltingai pasakojimą baigia nepriklausomas Rusijos žurnalistas, gyvenantis Lietuvoje.