Lietuvių kilmės venesueliečiai į Lietuvą neskuba
Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las Ve­ne­sue­lo­je Bo­ris (Bo­les­lo­vas) Pe­tra­se­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog lie­tu­vių kil­mės ve­ne­sue­lie­čiai į Lie­tu­vą ne­sku­ba.

„Pirmos kartos lietuvių yra labai mažai, o antros, trečios ir ketvirtos kartos sunku suskaičiuoti, nes labai išsisklaidę po visą mūsų geografiją. Aš augau Venesueloje. Gimiau Lietuvoje, bet tėveliai išvyko į užsienį, tad Venesueloje esu jau septyniasdešimt metų, o konsulo pareigas einu septyniolika metų.

Kai mes norime švęsti kokias nors Lietuvos šventes ar Vasario 16-ąją, sunku surinkti lietuvius, kad jie galėtų suvažiuoti. Be to, labai sudėtinga važinėti ir dėl dabartinės mūsų politinės padėties. Galiu tik maždaug pasakyti, kad pirmos kartos lietuvių yra gal 10, antros, trečios kartos lietuvių gali būti per 10–12 tūkstančių. Bet tai netikslūs skaičiai. (...)

Esu gavęs raštą iš Lietuvos. Jau daugiau kaip prieš metus, prieš pusantrų metų Užsienio reikalų ministerijos buvau paklaustas, ar lietuvių likučiai norėtų grįžti į Lietuvą. Apie tai pranešiau visiems, kurių kontaktus turiu ir su kuriais galėjau susisiekti. Kai kurie atsiliepė. Kilo keli klausimai tiems, kurie galbūt norėtų išvykti iš Venesuelos į Lietuvą: kaip Lietuva gali paremti juos? Kokias sąlygas žada suteikti? Kur jiems bus galima apsistoti? Ką dirbs ir taip toliau. Kilo ir klimato klausimas. Dabar Lietuvoje žiema, šalta, o Venesuela – tropinis kraštas. Žinot, yra įvairių kliūčių dėl to.

Kai kurie norėjo, bet jiems kilo tokie klausimai. Aš parašiau į Lietuvą, praėjusių metų rugsėjo mėnesį lankiausi Lietuvoje. Atvykau į Užsienio reikalų ministeriją, apie tai pakalbėjome, paklausiau, kokias galimybes Lietuva suteiktų tiems piliečiams grįžti, bet konkretaus atsakymo negavau.“