Lietuviški vairuotojo pažymėjimai galios ir tolimose šalyse
Ra­ti­fi­ka­vus tarp­tau­ti­nę kon­ven­ci­ją, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­sak su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro, ga­lės be kliū­čių vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lius dau­giau nei 50-yje pa­sau­lio ša­lių.

Rokas Masiulis sako, kad Kelių eismo, arba vadinamoji Ženevos konvencija palengvintų lietuvių keliones užsienyje, pirmiausia Japonijoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje, Tailande ir kitose šalyse. Pasak jo, konvenciją ratifikuoti skatina tai, kad užsienyje daugėja vairuojančių automobilius lietuvių.

„Pavyzdžiui, daug metų dirbdami su Japonija, kad mūsų išduodamos vairavimo teisės galiotų Japonijoje, supratome, kad tai pakankamai sudėtinga procedūra, ir dėl to siūlome vienu kartu patvirtinti Ženevos konvenciją ir tokiu būdu išvengti visų dviprasmybių, susijusių su teisių galiojimu. Tokiu būdu tokiose šalyse, kaip Japonija, JAV, Tailandas, Naujoji Zelandija, be jokių kabliukų, galios mūsų teisės ir nereikės sudarinėti dvišalių susitarimų su 54 šalimis“, – Seime antradienį kalbėjo ministras.

Seimas antradienį pradėjo ratifikavimo procedūrą. Toliau Seimas dokumentą svarstys rugsėjo 27 dieną.

Kelių eismo konvencija pasirašyta 1949 metais Ženevoje. Ji užtikrina, kad bet kurioje konvenciją ratifikavusioje šalyje išduotas vairuotojo pažymėjimas būtų pripažintas ir kitose valstybėse.

1991 metų rudenį Lietuva ratifikavo 1968 metų Vienos konvenciją dėl kelių eismo, bet neratifikavo Ženevos konvencijos, todėl šalyje išduotas vairuotojo pažymėjimas negalioja 54 šalyse, ratifikavusiosiose Ženevos konvenciją, bet neprisijungusiosiose prie Vienos konvencijos, pavyzdžiui, Japonijoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje, Tailande.