Lietuva toliau boikotuos gegužės 9-osios renginius Rusijoje
Lie­tu­va ža­da to­liau boi­ko­tuo­ti ge­gu­žės 9-osios ren­gi­nius Ru­si­jo­je, kur šią die­ną mi­ni­ma per­ga­lė An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re, BNS in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, šalies diplomatai karo aukas pagerbs gegužės 8 dieną.

„Ambasadorius su ambasados darbuotojais gegužės 8 dieną dėdavo vainiką prie netoli Kremliaus esančio Nežinomo kareivio kapo. Tai vyks ir šiais metais. Kiekviena ambasada vainiką deda atskirai. Kituose gegužės 9 dieną renginiuose ambasada nedalyvauja“, – BNS sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė.

Rusijoje ir rusų bendruomenėse užsienyje gegužės 9-ąją kasmet vyksta iškilmingos šventės, minint pergalę prieš nacistinę Vokietiją.

Vakarų Europa, įskaitant Lietuvą, karo pabaigą pamini diena anksčiau, gegužės 8-ąją.

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuva liko okupuota Sovietų Sąjungos.