Lietuva sveikina susitarimą dėl Makedonijos pavadinimo pakeitimo
Lie­tu­va penk­ta­die­nį pa­svei­ki­no ga­liau­siai pa­siek­tą Grai­ki­jos ir Ma­ke­do­ni­jos su­si­ta­ri­mą dėl pa­sta­ro­sios ša­lies pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo.

Graikijos parlamentas penktadienį ratifikavo susitarimą, pagal kurį Makedonijos pavadinimas keičiamas į Šiaurės Makedoniją.

„Tai – pavyzdys, kad susitaikymas tarp skirtingų tautų nepaisant ilgus metus trunkančių nesutarimų yra įmanomas“, – rašoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Balsavimas Graikijos parlamente tapo graikų premjero Aleksio Cipro diplomatiniu triumfu.

Vadinamasis Prespos susitarimas su Skopje pasiektas praėjusį birželį.

Jo ratifikavimas atveria kelią Makedonijos narystei NATO ir Europos Sąjungoje, kurią iki šiol Graikija vetuodavo. Šiame susitarime numatoma, kad naująjį pavadinimą turės naudoti ne tik abi valstybės, bet ir tarptautinė bendruomenė.