Lietuva rengiasi deryboms dėl rusų tranzito finansavimo
Lie­tu­va ren­gia­si de­ry­boms dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sa­vi­mo va­di­na­ma­jai Spe­cia­lia­jai tran­zi­to sche­mai, ku­ria nau­do­ja­si Ru­si­jos pi­lie­čiai, ke­liau­jan­tys per Lie­tu­vą tarp pa­grin­di­nės Ru­si­jos da­lies ir Ka­ra­liau­čiaus sri­ties.

2014–2020 metų ES biudžete Lietuva už šią programą gavo 157 mln. eurų, naujame 2021–2027 metų biudžete Europos Komisija siūlo 139 mln. eurų, BNS sakė diplomatiniai šaltiniai.

Dėl naujojo biudžeto jau prasidėjo preliminarios konsultacijos su ES institucijomis ir kitomis šalimis. Jos turėtų įsibėgėti artimiausiais metais.

Pagal šią schemą, per Lietuvą keliaujantiems rusams nereikia įprastinių vizų, o pakanka supaprastinto tranzito dokumentų. Juos tikrina Lietuvos diplomatai.

Anot Užsienio reikalų ministerijos, schemos funkcijas vykdo 116 Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių Lietuvos ambasadoje Rusijoje, generaliniuose konsulatuose Kaliningrade, Sankt Peterburge ir pačioje ministerijoje.

Šiuo metu prasidėjusios konsultacijos dėl naujos 2021–2027 metų ES finansinės perspektyvos.

Užsienio reikalų ministerijos atstovai BNS konkrečių skaičių nekomentavo, bet išsakė principinę poziciją, kad schema turi būti visiškai finansuojama ES lėšomis.

„Specialioji tranzito schema yra 100 proc. finansuojama ES lėšomis, todėl turi būti užtikrintas adekvatus finansavimas“, – teigiama Lietuvos URM komentare BNS.

Dėl šios schemos sutarta prieš Lietuvos įstojimą į ES.