Lietuva pareiškė Rusijai protestą dėl Adolfo Ramanausko – Vanago
Dėl Ru­si­jos at­sto­vų par­eiš­ki­mų apie Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą Lie­tu­va Ru­si­jos am­ba­sa­do­riui Alek­sand­rui Udal­co­vui įtei­kė griež­tą pro­tes­tą.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) informavo, kad viceministras Albinas Zananavičius iškviestam ambasadoriui pirmadienį „išreiškė griežtą protestą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos viešai paskelbto ir tikrovės neatitinkančio pareiškimo“ apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą jo laidotuvių išvakarėse.

Pasak ministerijos pranešimo, per susitikimą Rusija paraginta susilaikyti nuo nepagrįstų teiginių viešinimo ir „bandymų perrašinėti istoriją, remiantis okupacinės sovietinės valdžios represinių struktūrų sufabrikuotais kaltinimais“.

„Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vertinimu, tokie Rusijos pusės pareiškimai yra ne kas kita, kaip eilinis bandymas diskredituoti Lietuvos partizanų pasipriešinimo judėjimą bei paneigti sovietinės okupacijos faktą apskritai“, – nurodo ministerija.

Anot jos, „Lietuva didžiuojasi tūkstančiais moterų ir vyrų, dalyvavusių antisovietiniame partizanų judėjime“ bei reiškia aukščiausią pagarbą Adolfui Ramanauskui-Vanagui, šio judėjimo vadui ir simboliui.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova praėjusį ketvirtadienį Lietuvos valdžios sprendimą surengti A. Ramanausko-Vanago valstybines laidotuves pavadino ypatingai cinišku. Ji pareiškė, neva jis atsakingas „už daugybę civilių aukų“, ir išsakė nepasitenkinimą, kad jis laidojamas netoli nuo sovietų karių.

Lietuvos vadovai tvirtino, kad Rusijos valdžios reiškiama neapykanta tik patvirtino A. Ramanausko-Vanago reikšmę ir nuopelnus Lietuvos laisvei.