Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl pasisakymų apie A. Ramanauską – Vanagą
Lie­tu­va an­tra­die­nį par­eiš­kė pro­tes­tą Ru­si­jai dėl ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čių pa­si­sa­ky­mų apie par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką – Va­na­gą, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Protestas buvo pareikštas į URM iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui, pranešė ministerija.

„Susitikime Rusijos pusei pasiūlyta atidžiau išsistudijuoti A. Ramanausko-Vanago asmenybę bei jo veiklą, kadangi tai yra pati netinkamiausia kandidatūra, Rusijai siekiant kažką apkaltinti kolaboravimu su naciais ar dalyvavimu Holokauste – jo nepriekaištinga reputacija buvo patvirtinta daugybės nepriklausomų ekspertų, tyrinėjančių to meto įvykius ir archyvinius dokumentus“, – teigiama pranešime.

Praėjusią savaitę partizano garbei Čikagos priemestyje atidengus paminklą, Rusijos ambasada Jungtinėse Valstijose išplatino pareiškimą apie tariamą jo prisidėjimą prie Holokausto.

Lietuvos URM nurodo paraginusi Rusiją susilaikyti nuo dezinformacijos apie pasipriešinimo okupacijai dalyvius skleidimo ir bandymų perrašinėti istoriją, remiantis okupacinės sovietinės valdžios represinių struktūrų sufabrikuotais kaltinimais.

Anot Lietuvos URM, tokie Rusijos pusės pareiškimai yra platesnės visais lygiais skleidžiamos dezinformacijos dalis ir suvokiami kaip eilinis bandymas diskredituoti Lietuvos partizanų pasipriešinimo judėjimą bei paneigti sovietinės okupacijos faktą.

1918 metais gimęs A. Ramanauskas – Vanagas partizanu tapo 1945 metais. Po poros metų jis ėmė vadovauti Dainavos apygardai, o 1948 metais paskirtas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu.

Dar po metų A.Ramanauskas – Vanagas paskiriamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio pavaduotoju, o 1950 metų pradžioje tapo Sąjūdžio Gynybos pajėgų vadu.

1952–1953 metais jis pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas. Po žiaurių kankinimų jam mirties bausmė įvykdyta 1957 metais.