Liberalai susipažino su kandidatais į EP ir patvirtino savivaldos rinkimų gaires
Šeš­ta­die­nį Kau­ne po­sė­džiau­jan­tis opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ėmė gai­res sa­vi­val­dos rin­ki­mams, su­si­pa­ži­no su kan­di­da­tais į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) ir pa­tvir­ti­no jų rei­tin­ga­vi­mo tvar­ką.

Tarybos nariams pristatyti 19 iš anksto iškeltų partijos kandidatų į EP, dar trys iškelti ar išsikėlė posėdžio metu.

Tarp abėcėliniame sąraše esančių kandidatų – europarlamentaras Petras Auštrevičius, parlamentarai Viktorija Čmilytė-Nielsen, Vitalijus Gailius, Arūnas Gelūnas ir Eugenijus Gentvilas, Urugvajaus lietuvis Rimantas Leonavičius, buvęs Seimo narys Arminas Lydeka, lobistas Martynas Nagevičius.

Dar 16 iškeltų pretendentų dalyvauti atsisakė.

Šis sąrašas vėliau bus partijos reitinguojamas pagal patvirtintą tvarką ir sprendžiama, kiek narių liberalai deleguos rinkimuose į EP.

Liberalai taip pat patvirtino dešimt principų, kuriais remsis per savivaldos rinkimus.

Pagrindiniu liberalų tikslu savivaldoje nurodomas siekis užtikrinti, kad žmonės būtų savo miestų ir miestelių šeimininkai ir gautų kokybiškas paslaugas.

Dešimt punktų, kuriuose akcentuojama švietimo ir darbo vietų kūrimo svarba, darni aplinka, pagarba žmogui ir kiti aspektai, skyriai turėtų integruoti į savo programas.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovą, EP – gegužę.