Liana Ruokytė-Jonsson dalina pažadus kultūrininkams
Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son ža­da per mė­ne­sį de­ry­bo­se su kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­sto­vais ras­ti prie­mo­nių, kad jų vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai jau ki­tą­met di­dė­tų 75 eu­rais.

Pirmadienį prie Vyriausybės vykstančiame kultūrininkų pikete ji žurnalistams sakė, kad norint to pasiekti, reikės ir savivaldybių indėlio.

„Jokių konkrečių skaičių neminėjome, sakėme, kad siekiamybė yra pakelti iki 75 eurų kitais metais, o visus kitus reikalavimus išdėstyti trejų metų laikotarpiu“, – teigė L. Ruokytė-Jonsson.

Ant jos, sutarta jau kitą savaitę inicijuoti derybas su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ministerijų, Trišalės tarybos Kultūros komiteto, kultūros organizacijų ir asociacijų atstovais, taip pat bus ieškoma būdų, kaip į šį procesą įtraukti savivaldybes.

„Tikslas – kad iki lapkričio 1 dienos turėtumėme šiek tiek kitokį atsakymą kultūros darbuotojams, įtraukiant aktyviau veikti ir savivaldybių vadovus“, – pabrėžė ministrė.