Lenkija dėkoja už sveikinimus
Len­ki­jos dip­lo­ma­tai dė­ko­ja Lie­tu­vai už svei­ki­ni­mus Len­ki­jos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio pro­ga.

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje ir Lenkijos institutas Vilniuje paruošė specialų vaizdo klipą, kuriame dėkoja Lietuvai už sveikinimus Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga.

...

.