Latvijos premjeras atsakė Sauliui Skverneliui: lietuviai – broliška tauta
Po prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio par­eiš­ki­mų apie kon­ku­ren­ci­ją su Lat­vi­ja, šios ša­lies prem­je­ras Kriš­ja­nis Ka­ri­nis sa­ko, kad lie­tu­viai yra bro­liš­ka lat­viams tau­ta ir ar­ti­mi są­jun­gi­nin­kai.

Tai jis Latvijos nacionaliniam transliuotojui teigė paklaustas, ar lietuvius laiko broliais, ar konkurentais.

„Lietuviai – mūsų broliai, tai mūsų broliška tauta ir artimi sąjungininkai“, – Latvijos nacionalinio transliuotojo naujienų tarnybai teigė K. Karinis.

Įrašas rusų kalba antradienį paskelbtas Latvijos radijo ir televizijos portale lsm.lv.

S. Skvernelis praeitą savaitę teigė, kad Latvija ir Estija yra konkurentai Lietuvai.

„Latviai, estai, atrodo, visiškai būtų mūsų broliai, bet taip nėra. Kalbant apie tą pačią Latviją, tai yra vienas iš mūsų didžiausių ekonomikos plotmėj konkurentų“, – susitikime su rinkėjais Lazdijuose sakė premjeras.

Jį citavo portalas lrt.lt.

S. Skvernelis kandidatuoja gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose.