Laikinai neveikia mobilusis parašas
Pir­ma­die­nį dėl ge­di­mų Re­gis­trų cen­tro inf­ras­truk­tū­ro­je da­liai klien­tų su­tri­ko elek­tro­ni­nio mo­bi­lio­jo par­ašo pa­slau­ga.

Kaip informavo Registrų centras, įmonės specialistai ieško sutrikimų priežasties ir efektyvaus sprendimo.

Tikimasi mobiliojo parašo infrastruktūrą atstatyti artimiausiu metu.

Registrų centro kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatus SIM kortelėse šalyje platina du mobilieji operatoriai.