L. Linkevičius ragina ES išplėsti sankcijas Rusijai
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pir­ma­die­nį par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) įves­ti pa­pil­do­mas sank­ci­jas Ru­si­jai, užė­mu­siai tris Ukrai­nos lai­vus Ker­čės są­siau­ry­je ne­to­li Mask­vos anek­suo­to Kry­mo.

„Mes turime išplėsti tas sankcijas, nes jie įvykdė dar vieną agresiją“, – laidoje „DELFI Dėmesio centre“ sakė ministras.

Pasak jo, ES turėtų įvesti sankcijas Juodosios jūros laivyno vadovybei ir operaciją sąsiauryje vykdžiusiems kariams.

Rusija sekmadienio vakarą apšaudė tris į Kerčės sąsiaurį įplaukusius Ukrainos karinius laivus, motyvuodama, kad šie pažeidė šalies teritorinius vandenis, ir galiausiai juos užėmė.

Kijevas atkerta, kad Azovo jūra, į kurią plaukė laivai, laikoma bendro naudojimo pagal Rusijos ir Ukrainos susitarimą, o rusai dėl laivų maršruto buvo įspėti.

Anot Kijevo, per incidentą sužeisti šeši jos kariai.

Ukraina šiuo metu svarsto, ar po Rusijos veiksmų skelbti karo padėtį.