L. Linkevičius: kietam „Brexit'ui“ ruošiamės pilnu pajėgumu
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad Lie­tu­va ir Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pil­nu pa­jė­gu­mu ruo­ša­si kie­tam Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mui, ta­čiau dar ti­ki­si, jog su­ta­ri­mą ras­ti pa­vyks. 

Taip jis pareiškė britų parlamentarams penktadienį trečiąkart atmetus Theresos May vyriausybės ir Briuselio pareigūnų suderėtą sutartį dėl „Brexit'o“ sąlygų.

„Brexit“ drama vystosi toliau. Po to, kai Bendruomenių Rūmai trečiąkart atmetė išstojimo susitarimą, pilnu pajėgumu ruošiamės išstojimo be susitarimo scenarijui, nors tebėra ir vilčių dėl kitokių rezultatų, įskaitant „Brexit“ atšaukimą“, – tviteryje parašė L. Linkevičius.

Jungtinės Karalystės parlamentarų sprendimas įnešė dar daugiau painiavos dėl to „Brexit'o“ proceso.

Britanija dabar iki balandžio 12 dienos turi pranešti, ką planuoja daryti. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį paskelbė, kad balandžio 10 dieną sukvies į Briuselį ES šalių vadovus situacijai aptarti.

„Atsižvelgęs į tai, kad Bendruomenių Rūmai atmetė išstojimo susitarimą, nusprendžiau balandžio 10-ąją sušaukti Europos Tarybą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Tuskas.