Kuris iš jų meluoja: A. Širinskienė ar M. Puidokas?
Pre­zi­den­to pos­to sie­kian­tis Min­dau­gas Pui­do­kas pa­vie­ši­no, kad daug pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) prog­ra­mos ren­gi­mo prieš 2016-ųjų Sei­mo rin­ki­mus. Tie­sa, tuo me­tu po­li­ti­kas bu­vo nie­kam ne­ži­no­mas. M. Pui­do­kas nau­jie­nų por­ta­lui „Del­fi“ at­vi­ra­vo, kad tai bu­vo „vals­tie­čių“ pla­no da­lis. Šį M. Pui­do­ko pa­at­vi­ra­vi­mą LVŽS frak­ci­jos Sei­me na­rė A. Ši­rins­kie­nė va­di­na me­lu.

„Tylėdamas tada, kai matai melą, paprastai tampi melo bendrininku. Mindaugo Puidoko melo Lietuvos žmonėms bendrininke būti nenoriu“, – asmeninėje „Facebook“ paskyroje rašo A. Širinskienė.

Anot Seimo narės, prie LVŽS Seimo rinkimų programos dirbo daug partijos narių, ekspertų ir politologų, tuo tarpu M. Puidokas darbo grupėse beveik nedalyvavo.

„Visi jie gali patvirtinti, kad M. Puidokas šiose diskusijose buvo retas, arba tiksliau – praktiškai nepasirodantis, svečias“, – teigia A. Širinskienė. „Melas yra tai, kad M. Puidokas buvo „nematomas, šešėlinis kardinolas, kuris strateguoja, kuris pataria, bet jo nesimato“, o R. Karbauskis „viską turėjo iškomunikuoti“. Tuo patikėti gali tik tas, kas visiškai nematė, kaip dirba mūsų frakcija ir nepažįsta jos žmonių. Sprendimai nėra priimami diktuojant ar strateguojant „šešėliams“ ar „kardinolams“. Ir nežinau, kaip žemai reikia pulti, kad leistum sau meluoti, jog frakcijos seniūnas komunikuoja kažkieno kito, o ne jo paties, rengtas strategijas“.

Iki M. Puidoko sprendimo dalyvauti prezidento rinkimuose šis politikas iš tiesų buvo menkai žinomas. Kiek labiau išgarsėjo įsitraukęs į kaunietės mergaitės, planuotos įvaikinti į Naująją Zelandiją istoriją. Tuo metu politikas aršiai stojo užsienyje gyvenančių mergaitės brolių pusėn, kurie iki tol nepajėgė pasirūpinti mažametės globa. Po vieno iš brolių pasakojimu M. Puidokas paskelbė video įrašą, kuriame ragino Lietuvos gyventojus atkreipti dėmesį į situaciją, kvietė šeimas, galinčias įsivaikinti mažametę.

Savo įraše A. Širinskienė nepraleido progos priminti ir šios istorijos.

„Melas yra ir tai, kad M. Puidokas sako niekada nesiveržiąs į matomas pozicijas. Vaikų likimai, manipuliavimas Vaiko teisių įstatymo projektu, kurio svarstymo eiga Seime jis visiškai nesirūpino, jo atveju tapo tramplynu į viešumą ir kandidatavimą prezidento rinkimuose. Tada, kai reikėjo dirbti ir tartis vaiko teisių klausimais Seime – jis nesilankė posėdžiuose arba ateidavo vos kelioms minutėms, kad spėtų padalinti interviu žiniasklaidai“, – rašo Seimo narė.

LŽ primena, kad šių metų vasarį M. Puidokas buvo pašalintas iš LVŽS, o kiek anksčiau buvo pašalintas iš „valstiečių“ frakcijos Seime. Savo narystę partijoje politikas suspendavo po to, kai paskelbė planuojantis dalyvauti prezidento rinkimuose, nors tuo metu partijos remiamu kandidatu jau buvo paskelbtas premjeras Saulius Skvernelis.