Kultūros viceministras pereina į Aurelijaus Verygos komandą
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos ko­man­da at­si­nau­ji­na. Nuo šian­dien dar­bą pra­de­da tei­si­nin­kas Gy­tis And­ru­lio­nis, ku­ris ku­ruos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­tį ir eis pa­ta­rė­jo par­ei­gas. Iki šiol jis dir­bo kul­tū­ros mi­nis­trės ko­man­do­je vi­ce­mi­nis­tru. Tuo tar­pu da­bar­ti­nis pa­ta­rė­jas Da­rius Kaz­laus­kas, ku­ruo­jan­tis tur­to val­dy­mo ir vie­šų­jų pir­ki­mų klau­si­mus, nuo va­sa­rio 1 d. pa­lie­ka ko­man­dą ir pra­de­da nau­ją kar­je­ros eta­pą.

Ministras A. Veryga dėkoja patarėjui D. Kazlauskui už nuoširdų ir atsakingą darbą, didžiulį indėlį į bendrą komandos veiklą optimizuojant ministerijos darbo organizavimą, efektyvinant bei skaidrinant turto valdymo procesus bei linki sėkmės tolimesniuose darbuose, rašoma pranešime spaudai.

Per visą savo darbo laiką patarėjui D. Kazlauskui pavyko pasiekti išties didelių rezultatų gerinant viešųjų pirkimų procesus bei turto valdymo sistemą. Tad pirkimų procedūros ženkliai sutrumpėjo, o perkant brangią medicinos įrangą šalies gydymo įstaigoms buvo sutaupyta nemažai valstybės lėšų, kurias buvo galima skirti kitoms reikmėms. Taip pat buvo struktūrizuotas turto valdymo procedūros, užtikrintas skaidrumas šioje srityje.

Darius Kazlauskas./SAM nuotr.

Patarėjas G. Andrulionis kuruos korupcijos prevencijos klausimus ir bus atsakingas už Vyriausybės programoje numatytų korupcijos prevencijos priemonių sėkmingą bei sklandų įgyvendinimą, korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje mažinimo užtikrinimą. Iki šiol korupcijos apraiškos sveikatos priežiūros srityje, deja, išlieka vienos didžiausių, lyginant su kitomis sritimis, tad patarėjo laukia nemažai iššūkių.

G. Andrulionis politikoje – ne naujokas. Jis ėjo viceministro pareigas Teisingumo ministerijoje 2009– 2012 m. Prieš tai yra dirbęs Valstybės kontrolėje, Vilniaus regioniniame biomedicininių tyrimų etikos komitete, Vilniaus apskrities viršininko administracijoje, Lietuvos teisės institute direktoriaus pavaduotoju, o prieš tapdamas kultūros vcieministru vertėsi advokato praktika. Be to, stažavosi Renmin universitete Kinijoje (Pekine), kur kėlė kvalifikaciją pagal Lietuvos Vyriausybės ir Kinijos Respublikos Vyriausybės dvišalę bendradarbiavimo sutartį.