Kultūros ministras Izraelyje pristatys Lietuvos kultūrą
Kul­tū­ros mi­nis­tras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas pir­ma­die­nį iš­vyks­ta dvie­jų die­nų vi­zi­to į Iz­rae­lį, kur da­ly­vaus pri­sta­tant šiuo­lai­ki­nę Lie­tu­vos kul­tū­rą.

Tel Avive vyksta didžiausias iki šiol Izraelyje surengtas mūsų šalies kultūros pristatymo festivalis „Lietuviškas pasakojimas. Kultūros festivalis Tel Avive 2019“, pirmadienį pranešė Kultūros ministeriją.

Skelbiama, kad bus siekiama supažindinti Izraelio publiką su Lietuvos menininkais – poezijos, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos, performanso, šiuolaikinio šokio ir kino kūrėjais.

Ministras susitiks su Izraelio užsienio reikalų ministerijos, Jeruzalės rašytojų festivalio ir tarptautinio Jeruzalės knygų forumo atstovais, aptars didesnio bendradarbiavimo įvairiose kultūros ir meno srityse galimybes.

Lietuvos kultūros pristatymas Izraelyje vyks iki gegužės pabaigos.