Krizės aplinkybių tyrėjai – tai tik asmeninė S. Jakeliūno nuomonė
 2009–2010 me­tų kri­zės ap­lin­ky­bių ty­ri­me da­ly­vau­jan­tys par­la­men­ta­rai sa­ko ne­svars­tę krei­pi­mo­si į pro­ku­ro­rus dėl esą ne­ti­na­mos ban­kų prie­žiū­ros ir Lie­tu­vos ban­ko (LB) veik­los ga­li­my­bės.

Kai kurie BNS kalbinti Seimo nariai sako manantys, kad tokiam kreipimuisi nėra pagrindo ir kad tai yra tik Biudžeto ir finansų komiteto, kuriam suteiktas specialios laikinosios komisijos statusas, pirmininko Stasio Jakeliūno nuomonė. Anot jų, komitete toks klausimas nebuvo svarstytas.

S. Jakeliūnas antradienį pareiškė, kad prokurorai turėtų aiškintis, ar LB tinkamai prižiūrėjo komercinius bankus, per krizę galėjusius manipuliuoti tarpbankinių palūkanų indeksu „Vilibor“ ir ar centrinis bankas, pateikdamas neobjektyvią informaciją ir klaidindamas komitetą, nepažeidė viešųjų interesų.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Rita Tamašunienė BNS sakė, kad apie galimą kreipimąsi į prokurorus S. Jakeliūnas užsiminė, neseniai komiteto nariams pateikęs neoficialiai gautas 2012 metų LB vidinio tyrimo išvadas dėl „Vilibor“ metodikos ir kad būsto paskolas paėmę gyventojai galėjo patirti žalos.

„Apie tai (dėl galimybės kreiptis į prokuratūrą – BNS) kalbėjome, pirmininkas kėlė tą klausimą, bet joks sprendimas nepriimtas. (...) Jis pasakė, o mes kažkaip suabejojome, ar čia jau taip (yra pagrindas – BNS)“, – teigė R. Tamašunienė.

„Valstietė“ Vida Ačienė BNS teigė, kad komitete tik buvo abejonių, ar visą informaciją, kurios prašė komitetas, LB pateikė „pilna apimtimi“, diskutuota, ar LB tinkamai vykdė komercinių bankų priežiūrą.

„Apie tai, kad reikia kreiptis į prokuratūrą, komitete tokio klausimo nesvarstėme“, – sakė V. Ačienė.

Socialdemokratė Rasa Budbergytė taip pat tikino, kad apie galimybę prokurorams tirti Lietuvos banko ar jo vadovybės veiksmus komitete nebuvo tartasi, be to, ji nemato priežasčių tokiai diskusijai.

„Kol kas nematau jokio pagrindo net pradėti apie tai kalbas kalbėti, nes jokios medžiagos, kuri būtų kaip pagrindas pradėti galvoti, ar reiktų, ar nereiktų tai daryti, nieko nėra, yra tik tai, ką jis savo galvoje turi ir kažkokia asmeniškai besinaudojantis informacija, apie kurią mes nieko nežinome“, – teigė R. Budbergytė.

„Komitete apie tai nebuvo kalbėta. Jis išsako savo asmeninę nuomonę“, – pridūrė komiteto narė.

Konservatoriai Mykolas Majauskas ir Andrius Kubilius tyrimo posėdžiuose nedalyvauja, o liberalas Kęstutis Glaveckas save vadina stebėtoju ir diskusijų nekomentuoja.

Biudžeto ir finansų komitete dirba 12 parlamentarų: valdantiesiems priklausantys 5 „valstiečiai“ ir po vieną lenkų rinkimų akcijos frakcijos narį, „tvarkietį“ bei socialdarbietį, taip pat opozicijai priklausantys du konservatoriai, po vieną socialdemokratą ir liberalą.