Kovoje dėl prezidento posto meta darbą universitete
Tre­čia­die­nį apie spren­di­mą siek­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­to pos­to pa­skel­bęs dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas pa­liks dar­bą Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Eu­ro­pos ins­ti­tu­te.

Šio instituto direktoriaus pareigas V. Ušackas paliks nuo spalio 12 dienos, BNS ketvirtadienį informavo KTU.

Iki tol jis šiose pareigose dirbs ketvirčiu etato ir baigs pradėtus darbus.

Europos institutui V. Ušackas vadovavo nuo pernai spalio 4 dienos.

Diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras V. Ušackas trečiadienį paskelbė, kad dalyvaus kitų metų gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose.