Konservatorių planai dėl Komunistų partijos papiktino socdemus
Opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ją (LKP) sie­kia­ma pri­pa­žin­ti nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja, su­lau­kė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rio Gin­tau­to Pa­luc­ko kri­ti­kos.

Trečiadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai priklausantys Laurynas Kasčiūnas ir Audronius Ažubalis pristatė parengtą LKP veiklos vertinimo įstatymo projektą. Juo siekiama pripažinti LKP nusikalstama organizacija, kuri 1940–1941 metais ir 1944–1990 metais SSRS okupuotoje Lietuvoje įtvirtino diktatūrą bei veikė kaip paklusni ir iniciatyvi Sovietų Sąjungos komunistų partijos valios reiškėja ir įgyvendintoja.

Projekte numatomi tam tikri įpareigojimai buvusiems LKP nariams ir funkcionieriams. Pageidaujantys būti kandidatais į prezidentus, Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybės tarybos narius, merus savo anketose bei biografijose turėtų nurodyti savo priklausomybę LKP struktūroms. Priklausymas LKP turėtų būti nurodytas ir dalyvaujant konkursuose į diplomatinę tarnybą, konkursuose ar atrankose į valstybės tarnybą ar skiriant asmenį į bet kokias aukštesnes pareigas valstybės tarnyboje.

Projektą parengę parlamentarai aiškina, kad tai iš esmės leis baigti susidvejinimo etapą Lietuvoje, kai auka ir engėjas gyvena po vienu stogu, o engėjas net nesiruošia aukos atsiprašyti.

Į tokią iniciatyvą netruko sureaguoti LSDP, kurios dalį sudaro buvę LKP nariai, pirmininkas G. Paluckas. Jo nuomone, šis įstatymas neduos nieko daugiau tik moralinį pasitenkinimą patiems konservatoriams. „Aktyviai veikiančių politikų/diplomatų buvimą komunistų partijos nariais žmonės žino arba jiems nerūpi. Be to, tokių jau ir likę mažai. Kas gi, pavyzdžiui, nežino, kad Gediminas Kirkilas, Juozas Bernatonis ar Irena Šiaulienė buvo LKP?“, – feisbuke klausė jis.

Siekis įstatymu įtvirtinti LKP kaip nusikalstamą organizaciją, pasak G. Palucko, jau yra rimtesnis dalykas. „Kuri LKP būtų nusikalstama? Ta, kuri liko su TSKP (Tarybų sąjungos komunistų partija)? Bet ji jau pripažinta kaip nusikalstama ir uždrausta. Tai gal ta, kuri atskilo į savarankišką LKP? Bet tuomet nusikaltėliais būtų išvadinti pusė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių, kurie tuo metu buvo komunistų partijos nariais, bet ir vedė Lietuvą į nepriklausomybę. Tokie siūlymai gali įnešti ne tik painiavos, bet ir didelės istorinės neteisybės. Kviečiu gerai pagalvoti prieš darant sprendimus“, – ragino jis.