Konservatoriai patvirtino trumpąjį kandidatų į didmiesčių merus sąrašą
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pre­zi­diu­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no trum­pą­jį ga­li­mų kan­di­da­tų į di­džių­jų mies­tų me­rus są­ra­šą.

Prezidiumas pritarė partijos centrinio atrankos komiteto siūlymui Vilniaus miesto skyrių sueigai teikti rinktis kandidatą į sostinės merus iš keturių politikų: buvusio Ukrainos ministro Aivaro Abromavičiaus, sostinės tarybos nario Valdo Benkunsko, parlamentarų Dainiaus Kreivio ir Ingridos Šimonytės.

Skyriai buvo iškėlę daugiau kandidatų, tačiau iš sąrašo buvo išbraukti ir Mantas Adomėnas, ir Mykolas Majauskas.

„Kai kurie išbraukti dėl to, kad jie nėra partijos nariai, kai kurie išbraukti, kad atsisakė, kai kurie asmenys, pabrėžiu, kai kurie asmenys išbraukti, nes aplinkybės jiems dalyvauti rinkimuose yra nepalankios“, – po prezidiumo posėdžio žurnalistams sakė TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis.

Kauno konservatoriai kandidatą į merus rinks irgi iš keturių politikų: Editos Gudišauskienės, Pauliaus Lukševičiaus, Gintarės Skaistės ir Jurgitos Šiugždinienės.

Dėl kandidatavimo į Klaipėdos miesto vadovus varžosi Arūnas Barbšys ir Agnė Bilotaitė.

Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimų vyks 2019 metų vasarį.