Konservatoriai nori susipažinti su įslaptinta pažyma
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai kon­ser­va­to­riai pra­šys, kad su įslap­tin­ta pa­žy­ma leis­tų su­si­pa­žin­ti ją ga­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Mes kreipsimės į Seimo pirmininką, kai sužinojom, kad Seimo pirmininkas ją turi ir ji tik riboto naudojimo. Riboto naudojimo yra žemiausia žyma, ja gali dalintis ir tas, kuris gavo informaciją, nereikia prašyti tų, kurie pateikia informaciją“, – trečiadienį žurnalistams sakė Seimo NSGK narė konservatorė Rasa Juknevičienė.

Opoziciniai komiteto nariai trečiadienį siūlė, kad į Seimo pirmininką prašydamas leisti susipažinti su pažyma kreiptųsi visas komitetas, tačiau valdantieji tam nepritarė. Opozicija juos kaltina manipuliavimu.

„Mes manėm, kad taip būtų galima padėti tašką ir nebetampyti tarnybų politiniams tikslams, kaip buvo padaryta premjero S. Skvernelio, bet kažkodėl bijoma pateikti tą pažymą, gal todėl, kad ten nieko nėra“, – kalbėjo R. Juknevičienė.

Seimo NSGK posėdyje trečiadienį dalyvavo Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovai.

„Abidvi tarnybos labai aiškiai pasakė, kad jokios informacijos, susijusios nei su perversmu, nei su protestais, nei su Rusijos įtaka neteikė premjerui“, – pažymėjo R. Juknevičienė.

Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis po posėdžio žurnalistams sakė, kad departamentas renka informaciją pagal premjero užklausą, kurios turinio neįvardino dėl „riboto naudojimo“ žymos.

„Mes gavome užklausą iš ministro pirmininko, šiuo metu mes renkame informaciją, esame išsiuntę užklausas visiems kriminalinės žvalgybos subjektams, ir gavę tą informaciją įvertinsime ir pasakysime“, – sakė VSD vadovas.

Klausiamas, ar šiuo metu VSD turi kokių nors duomenų, kad konservatorių partija remdama mokytojų protestą veiktų Kremliaus labui, kaip yra pasisakęs premjeras, D. Jauniškis atsakė: „Šiuo metu aš tokių apraiškų nematau“.

AOTD direktorius Remigijus Baltrėnas teigė, jog šią savaitę departamentas atsakė į premjero užklausą, tačiau daugiau detalių pateikti dėl riboto informacijos naudojimo jis sakė negalintis.

Į klausimą, ar tarnybos šioje situacijoje nesijaučia politikų įkaitėmis, R. Baltrėnas atsakė, kad „AOTD vadovaujasi Žvalgybos įstatymu bei Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu“.

„Tie du įstatymai labai aiškiai apibrėžia veiklos sritis ir procedūras, pagal kurias dirbama su įslaptinta informacija, tai šiuo atveju atsakymas turbūt ne“, – sakė R. Baltrėnas.

„Mano supratimu, išgirdus atsakymus, galima vienareikšmiškai pasakyt – visų šitų tariamų pažymų, dokumentų, kuriuos vieni kitiems siuntinėja valdančiosios partijos nariai, šaltinis, autoriai yra jie patys. Tarnybos šiame procese apskritai nedalyvauja, jokios informacijos nėra pateikusios. Todėl jie vieni kitiems siunčia dokumentus, ant kurių dėlioja tariamo slaptumo grifus, nors tie dokumentai absoliučiai nėra slapti“, – situaciją komentavo NSGK narys konservatorius Arvydas Anušauskas.

Anot jo, „kadangi (dokumento – BNS) autoriai ir iniciatoriai yra Vyriausybės kanceliarijoje, matant tokį premjero elgesį, galima sakyti, arba premjeras pats duodasi manipuliuojamas, arba jo iniciatyva kuriama informacija, kuria po to jis ir kiti žmonės naudojasi viešojoje erdvėje politiniais tikslais“.

Tuo tarpu Seimo NAGK vadovas „valstietis“ Vytautas Bakas teigė, jog komitetas dar nesvarstė, ar kreiptis į Seimo pirmininką dėl pažymos pateikimo, priešingai nei teigia konservatoriai.

Anot V. Bako, tai įtraukta į „kitų klausimų“ grafą komiteto posėdžio darbotvarkėje ir bus svarstoma vėliau.

„Negalima tiesiog pasižiūrėjus į lubas įtraukti vidury posėdžio naujų klausimų, yra šiandien prieš pirmą valandą „kiti klausimai“, mes svarstysime“, – sakė NSGK vadovas.

Seimo pirmininkas V. Pranckietis trečiadienį patvirtino, kad didelio atgarsio sulaukusioje įslaptintoje pažymoje „išskirtinių blogybių“ nėra.

„Galiu nuraminti, kad ten išskirtinių blogybių nesišviečia“, – trečiadienį Žinių radijui parlamento vadovas.

Pasak jo, dokumentas yra riboto naudojimo, jį parengė Vyriausybės pavaldume esanti įstaiga.

V. Pranckietis sakė, kad pažymą perskaitė antradienį.

Premjeras Saulius Skvernelis praeitą savaitę pranešė, kad dėl galimų rizikų valstybės saugumui kreipėsi į žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos institucijas.

Anksčiau jis sulaukė kritikos, kai tęsiantis mokytojų streikui ir artėjant mitingui pareiškė, kad konservatoriai ir Rusija gali kurstyti neramumus šalyje.