Konservatoriai apie kvietimą palestiniečiams: ar tai atitinka Lietuvos interesus?
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, vie­šė­da­mas Pa­les­ti­no­je ir Iz­rae­ly­je, pa­les­ti­nie­čius pa­kvie­tė Lie­tu­vo­je steig­ti at­sto­vy­bę Bal­ti­jos ša­lims, ta­čiau kvie­ti­mas užk­liu­vo Sei­mo kon­ser­va­to­riams, ku­rie klau­sia, kas pa­ska­ti­no Sei­mo va­do­vą taip pa­sielg­ti ir ar tai ati­tin­ka Lie­tu­vos in­te­re­sus.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis ir frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, prašydami pateikti konkretesnius paaiškinimus, kokiais argumentais vadovaujantis Seimo Pirmininkas susitikime su Palestinos vadovu Mahmoudu Abbasu pakvietėte palestiniečius Lietuvoje įsteigti Palestinos atstovybę Baltijos šalims ir ar tokia pozicija yra suderinta su Lietuvos užsienio politikos formuotojais.

Laurynas Kasčiūnas: „Nors praėjusiais metais konkuruojantys palestiniečių judėjimai „Hamas“ ir M. Abbaso vadovaujamas „Fatah“ pasirašė Palestinos vienybės susitarimą, tačiau „Hamas“ vis dar nenusiginkluoja ir nepripažįsta Izraelio Valstybės.“

G. Landsbergis atkreipia dėmesį, kad Lietuva nėra pripažinusi Palestinos valstybės, todėl tokia atstovybė būtų žemesnio rango ir turbūt vadintųsi Palestinos ryšių su Baltijos šalimis biuru. Tačiau ar tai nebus pirmas žingsnis link ambasados įsteigimo ir Palestinos kaip valstybės pripažinimo?

„Šiuo metu santykiai tarp Izraelio Valstybės ir Palestinos yra paaštrėję, kol kas nėra prielaidų, kurios vestų į taikų abiejų pusių konflikto sureguliavimą. Nors praėjusiais metais konkuruojantys palestiniečių judėjimai „Hamas“ ir M. Abbaso vadovaujamas „Fatah“ pasirašė Palestinos vienybės susitarimą, tačiau „Hamas“ vis dar nenusiginkluoja ir nepripažįsta Izraelio Valstybės. Be to, JAV ką tik sustabdė paramos teikimą Palestinos autonomijai būtent dėl jos sąsajų su terorizmu. Parama sustabdyta tol, kol per Palestinos autonomijos kankinių fondą bus mokamos stipendijos palestiniečių žuvusių, sužeistų, ar įkalintų už dalyvavimą atakose prieš Izraelį, šeimoms“, – sako L. Kasčiūnas.

G. Landsbergis teigė, kad visa ši situacija rodo, jog kvietimas palestiniečiams Lietuvoje įsteigti Palestinos atstovybę Baltijos šalims mažų mažiausiai yra ankstyvas ir neapgalvotas.

„Klausimas, ar toks santykių su Palestina pakėlimas į aukštesnį lygį atitinka Lietuvos interesus. Lietuva, kaip ir visa tarptautinė bendruomenė, pirmiausia turi kviesti abi puses imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų išvengta bet kokių provokacijų ir smurto ir ieškoma galimybių pradėti taikos derybas. Būtent tai yra vienintelis kelias pasiekti ilgalaikę taiką ir stabilumą regione, užtikrinti saugų gyvenimą žmonėms. Ir tik galutinai paaiškėjus Palestinos statusui, būtų galima pradėti svarstyti atstovybių steigimo Lietuvoje klausimus“, – sakė G. Landsbergis.

„Pakvietėme arba jų vadovybę, arba užsienio reikalų ministrus, kad atvažiuotų kalbėtis apie tuos konkrečius dalykus“, – BNS telefonu iš Izraelio vakar sakė V. Pranckietis

Pasak jo, Lietuva norėtų, kad ši atstovybė Baltijos šalims būtų Vilniuje. Šiuo metu svarstoma, kur ji galėtų atsirasti.

„Jie nuo tos minties neatsitraukia, svarsto ir viešai sakė, kad norėtų, jog mes prisidėtume prie jų pripažinimo, tai yra, kad Lietuvai tai padarytų. Mes pasakėme, kad laikomės dviejų šalių susitarimo perspektyvos ir vis tik negalėtume neatsižvelgti į bendrą ES poziciją“, – apie pokalbį su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu sakė Seimo pirmininkas.

Susitikimuose su Izraelio vadovais jis sakė neišgirdęs jokių aštrių klausimų, pavyzdžiui, apie Jeruzalės pripažinimą šalies sostine.

LŽ ankščiau rašė, jog Lietuvos Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius palestiniečių atstovybės šalyje svarstymus vertina palankiai: „Viskas priklauso nuo jų pačių. Jei jiems reikės praktinės pagalbos, patalpų, mielai jas suteiksime“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Iš Europos Sąjungos (ES) šalių Palestinos valstybę 2014 metais pripažino Švedija. Aštuonios kitos šalys šį sprendimą yra priėmusios prieš įstodamos į bendriją. Iš viso Palestiną yra pripažinusios 139 pasaulio valstybės.