Keli trumpi klausimai Ramūnui Karbauskiui
Vil­niaus „Ka­ro­li­na Park Ho­tel“ kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je LŽ pa­kal­bi­no Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos ly­de­rį Ra­mū­ną Kar­baus­kį, kur jis kar­tu su bend­ra­žy­giais lau­kė pre­zi­den­to rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tų: 

– Kaip manote, kodėl nuo jūsų partijos nusigręžė Mindaugas Puidokas?

– Jis yra melagis.

– Juk jis aktyviai dalyvavo valstiečių kampanijoje.

– Jis meluoja. Viskas yra melas. Apie tai, kad jis rengė programą, yra melas. Apie tai, kad jis rašė kalbas yra melas. Ir visi čia esantys tai žino. Nes jie dalyvavo tą programą rengiant.

– Kodėl jūs nepastebėjote to melo?

– Jis anksčiau nemeluodavo, kada jis buvo pas mus frakcijoje. Jis meluoja dabar.

– Jeigu Saulius Skvernelis taptų Lietuvos Respublikos prezidentu, gal ir jis nusigręžtų nuo jūsų ir jūsų partijos, kadangi jis nėra partijos narys, nepriklauso „valstiečiams“.

– Jis būtų Lietuvos prezidentas. Jis neturėtų nusigręžti ar nenusigręžti. Jis neturi priklausyti vienai partijai ar dar kam nors.

– Kitas klausimas – politiniame spektre kaip vertintumėte save? Ar jūs esat konservatorius? Socialdemokratas? Liberalas? Nacionalistas? Tradicionalistas?

– Apie mane?

– Taip, apie jūsų politines pažiūras.

– Apie mano ar partijos?

– Jūsų ir jūsų partijos.

– Tai lietuviškais masteliais vertinant, tai – viena. Jeigu europiniais – tai visai kas kita. Pas mus konservatoriai yra liberalūs. Bet jie vadinasi konservatoriais. Tokiu atveju kaip čia pasakyti... mes esame tautinių pažiūrų. Tradicionalistai – taip. Šitoje vietoje, Lietuvoje yra viskas iškreipta.

– Europiniu mastu, kaip save vertintumėte politiniame spektre?

– Centras. Centristas.

– Kaip save vertintumėte?

– Jeigu europiniais mastais – centro kairė.

– Kaip manot kokį politinį sparną atstovauja jūsų partijos remiamas kandidatas Saulius Skvernelis?

– Jis aiškiai pasakė. Jis per du metus padarė daug tų socialinių, su socialiniais, tai yra centro-kairė.

– Kaip vertinate savo santykį su žiniasklaida? Ar norėtumėte, kad jis būtų geresnis?

– Aš neturiu santykių su žiniasklaida. Mes bendraujame su jumis taip? Kaip visą laiką su visais.

– Yra svarstymų, kad Visvaldas Matijošaitis būtų potencialus premjeras, jeigu Saulius Skvernelis būtų išrinktas prezidentu.

– Saulius jį įvardino kaip galimą premjerą.

– Kaip įvardintumėte Visvaldos Matijošaičio politines pažiūras politiniame spektre?

– Irgi centras.

– Ir paskutinis klausimas – koks būtų Sauliaus Skvernelio santykis su žiniasklaida, jeigu pastarasis būtų išrinktas prezidentu? Ar pasitelktų tą pačią taktiką, kaip ir Dalia Grybauskaitė, bendrautų tik per suderintus klausimus?

– Aš manau, kad jis būtų tautos prezidentas. Jis bendrautų su žmonėmis, taip kaip nori, kad tauta bendrautų. Tiesiogiai bendrautų.