Keičiasi dviejų ministerijų pavadinimai
An­tra­die­nį kei­čia­si dvie­jų mi­nis­te­ri­jų pa­va­di­ni­mai – Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją per­va­di­na­ma į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją, o Ūkio mi­nis­te­ri­ja tam­pa Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja.

Sausio 1 dieną įsigalioja tai numatantys Vyriausybės įstatymo pakeitimai. Jiems Seimas pritarė 2018-ųjų spalio viduryje.

Valdžia teigia, kad sporto pavadinimas prie Švietimo ir mokslo ministerijos pridedamas siekiant padidinti sporto prestižą.

Ūkio ministerijos pervadinimas motyvuojamas tuo, kad buvęs pavadinimas tiksliai neatspindėjo atliekamų funkcijų turinio ir neatitiko šiuolaikiško požiūrio į ekonominių procesų reguliavimą.