Keičiama praktika Lietuvoje dėl užsienyje susituokusių gėjų
Po Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mo Lie­tu­va kei­čia pra­kti­ką ir nuo šiol leis ša­ly­je gy­ven­ti už­sie­nie­čiams, su­da­riu­siems vie­na­ly­tes san­tuo­kas su Lie­tu­vos pi­lie­čiais.

Iki šiol tokie leidimai nebuvo išduodami argumentuojant, kad Lietuvos įstatymuose gėjų santuokos nepripažįstamos.

Tačiau ES Teisingumo Teismas (ESTT) birželį paskelbė, kad tos pačios lyties bendrijos šalių partneriai turi teisę gyventi bet kurioje valstybėje narėje, net jeigu ji nepripažįsta gėjų santuokų.

„Dabar, jeigu reikėtų priimti sprendimą vadovaujantis dabartine jurisprudencija, sprendimas turėtų būti – suteikti leidimą gyventi“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

Anksčiau Lietuvos institucijos laikėsi pozicijos, kad norintys gauti leidimą pagal šeimų susijungimo teisę užsieniečiai turėjo registruoti kitoje šalyje sudarytą santuoką.

Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį atidėjo bylos dėl užsienyje susituokusių gėjų teisių nagrinėjimą.

Jis nukeltas iki gruodžio 5 dienos, nes į KT neatvyko į jį besikreipusio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo laikinasis pirmininko pavaduotojas Ričardas Piličiauskas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja bylą, kurioje užsienietis, su Lietuvos piliečiu prieš trejus metus Danijoje sudaręs santuoką, apskundė Migracijos departamento sprendimą neišduoti leidimo gyventi šalyje.

Migracijos departamentas ketvirtadienį pranešė, kad po birželį priimto Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo yra linkęs keisti praktiką ir leisti nuo šiol šalyje gyventi užsieniečiams, sudariusiems vienalytes santuokas su lietuviais.

Iki šiol tokie leidimai neišduoti argumentuojant, kad Lietuvos įstatymuose gėjų santuokos nepripažįstamos.