KASP karininkas teisiamas dėl dezertyravimo
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pir­ma­die­nį at­ver­tė by­lą, kur Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) ka­ri­nin­kas To­mas Ši­lans­kas tei­sia­mas dėl de­zer­ty­ra­vi­mo ir sa­va­va­liš­ko pa­si­ša­li­ni­mo iš tar­ny­bos, pir­ma­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės kapitonas praėjusių metų vasarį į tarnybą be pateisinamos priežasties neatvyko daugiau kaip dvi savaites, o liepą – savaitę.

Karininkas kaltės nepripažįsta ir teigia, kad sirgo, tačiau nedarbingumo pažymėjimo pateikti negalėjo. Vyras taip pat nurodė, kad kai kuriomis dienomis buvo pasiėmęs laisvadienius už budėjimus, tik šie dėl neaiškių priežasčių oficialiai nebuvo įforminti.

Šiuo metu T. Šilanskas toliau dirba Lietuvos kariuomenėje. Jeigu teisme bus įrodyta karininko kaltė, jam grės laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė.