Kalėjimų pertvarkai pritarta
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį at­vė­rė ke­lią lais­vės at­ėmi­mo įstai­gų pert­var­kai. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė spren­di­mui jung­ti Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­rių-ka­lė­ji­mą prie Vil­niaus pa­tai­sos na­mų, o Ky­bar­tų pa­tai­sos na­mus prie Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų.

Pirminiame Teisingumo ministerijos parengtame nutarimo projekte planuota jungti ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus prie Kauno tardymo izoliatoriaus, tačiau, anot teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus, šių planų atsisakyta dėl „kitokios nepilnamečių specifikos“.

„Tačiau mes kitaip spręsime šias problemas: Kauno nepilnamečių pataisos namuose yra trys pastatai, vienas jų, kuriame telpa 170 asmenų, naudojamas mažai – šiuo metu ten yra 12 asmenų. Mes prašysime šį pastatą perduoti Kauno tardymo izoliatoriui“, – sakė jis.

Ministras taip pat pabrėžė, kad nepilnamečių pataisos namuose kalinama apie 100 paauglių ir jaunuolių, dalis jų – pilnamečiai, juos prižiūri apie 100 darbuotojų.

Vyriausybė planuoja, kad reorganizacija leis panaikinti 61 vadovaujančią pareigybę – darbuotojams bus pasiūlytos kitos pareigos bausmių vykdymo sistemoje. Skaičiuojama, kad tai per metus leistų sutaupyti 860 tūkst. eurų, nors dėl išeitinių išmokų vienkartinės išlaidos siektų 670 tūkst. eurų.

Pertvarkai priešinasi kai kurios pareigūnų profesinės sąjungos, teigdamos, kad reformos nėra derinamos, o sprendimai, kuriais siekiama pabloginti pareigūnų darbo sąlygas, priimami vienašališkai.