Kalėjimų departamento vadovas ilgai netempė
Par­ei­gas pa­lie­ka Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­ber­tas Krikš­ta­po­nis, penk­ta­die­nį pa­skel­bė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Praėjusią savaitę jis man pranešė, kad atsistatydina“, – BNS sakė ministras.

R. Krikštaponis dienraščiui „Lietuvos rytui“ ketvirtadienį atskleidė, kad iš pareigų nusprendė pasitraukti sulaukęs E. Jankevičiaus siūlymo prisidėti prie jo politinės komandos.

Robertas Krikštaponis konkursą eiti kalėjimo departamento direktoriaus postą laimėjo 2017 m. pabaigoje.