Justui Vincui Paleckiui ketinama skirti signataro rentą
Pa­gal So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą pro­jek­tą, ren­ta J. V. Pa­lec­kiui bū­tų ski­ria­ma at­bu­li­ne da­ta, nuo va­sa­rio 5 die­nos.

Tam dar turės pritarti Vyriausybė.

Signataro valstybinės rentos dydis yra 38,79 proc. Seimo nario pareiginės algos per mėnesį, ji šiuo metu viršija 2 tūkst. prieš mokesčius.

J. V. Paleckis 1990 metais išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, o 1990-ųjų kovo 11-ąją tapo Lietuvos Nepriklausomos akto signataru.

Vėliau jis buvo paskirtas nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje, taip pat dirbo užsienio reikalų viceministru.

Dvi kadencijas nuo 2004 iki 2014 metų jis buvo išrinktas į Europos Parlamentą.