Jonui Ohmanui suteikiama Lietuvos pilietybė
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šve­dų kil­mės re­ži­sie­riui Jo­nui Oh­ma­nui iš­im­ties tvar­ka su­teiks Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Dekretą dėl pilietybės suteikimo išimties tvarka D. Grybauskaitė pasirašys antradienį, BNS patvirtino prezidentės patarėjas Liudas Zakarevičius.

Lietuvos pilietybė gali būti suteikiama ypatingų nuopelnų šaliai turinčiam kitos valstybės piliečiui, kuris yra integravęsis į Lietuvos visuomenę.

Kino kūrėjas J. Ohmanas yra paramą Ukrainai telkiančios visuomeninės organizacijos „Blue/Yellow“ įkūrėjas.