Jonui Ohmanui – Lietuvos pilietybė
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo Šve­di­jos pi­lie­čiui Jo­nui Oh­ma­nui iš­im­ties tvar­ka su­tei­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę.

„Aš žinau, kad čia yra retas atvejis. Aš labai džiaugiuosi, aš turbūt dar neatsigavęs, tiesiog nesusipratęs visiškai, nes labai daug visko šią sekundę“, – po pokalbio su prezidente BNS sakė J. Ohmanas.

Prezidentė atsižvelgė į jo nuopelnus Lietuvai, sėkmingą integraciją į Lietuvos visuomenę, reikšmingą indėlį garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

„Tai yra motyvacija dar labiau stengtis ir daryti, ką galiu, kad ir čia, ir regione būtų gerai, saugu. Aš tai priimu kaip savo darbų įvertinimą – aš tikrai rimtai nusiteikęs ir matau, kad kiti tai mato“, – BNS teigė J. Ohmanas.

Jis į švedų kalbą yra išvertęs 7 lietuvių autorių knygas, sukūrė ne vieną filmą mūsų šalies istorijos temomis, daugiausia – apie pokario rezistenciją Lietuvoje. Už nuopelnus J. Ohmanas ne kartą apdovanotas medaliais, ordinais ir garbės ženklais.

J. Ohmanas teigė, kad didžiuojasi, jog gyvena Lietuvoje, nes Lietuva ir žodžiais, ir veiksmais remia Ukrainą.

„Aš esu šios šalies žmogus, pilietis dabar jau ir jaučiuosi labai prasmingai, taip galima sakyti“, – tvirtino J. Ohmanas.

Susitikusi su J. Ohmanu, šalies vadovė aptarė padėtį Ukrainoje, ši šalis pastarosiomis dienomis susiduria su atvira Rusijos karine agresija Azovo jūroje.

J. Ohmanas BNS teigė, kad palaiko prezidentės sprendimą stiprinti paramą Ukrainai.

Visuomenininkas, publicistas, kino dokumentininkas, socialinių iniciatyvų puoselėtojas J. Ohmanas 2014 metais įkūrė organizaciją „Mėlyna ir Geltona“, jos tikslas – rinkti paramą Ukrainos kariams, nuo karo nukentėjusioms mokykloms.

Per ketverius metus organizacijos surinkta parama siekia daugiau nei pusę milijono eurų. Jo iniciatyva kasmet Sausio 13-ąją rengiami paramos Ukrainai koncertai, transliuojami Lietuvos nacionalinės televizijos eteryje.

„Tai gyvas pavyzdys, ką iš tikrųjų gali vienas žmogus“, – antradienį sakė prezidentės patarėja Daiva Ulbinaitė.

J. Ohmanas Lietuvoje gyvena ilgiau nei dešimt metų, laisvai šneka lietuviškai, dėsto švedų kalbą, domisi Lietuvos istorija, kultūra, visuomeniniu gyvenimu.

Pilietybės įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka prezidentė gali suteikti ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintiems kitų valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, kurie integravosi į Lietuvos visuomenę.