Jei pas jus pasibeldė „Sodros“ „specialistai“, skambinkite policijai!
Pra­si­dė­jus se­nat­vės pen­si­jų pers­kai­čia­vi­mui „Sod­ra“ su­lau­kė ir ne­ri­mą ke­lian­čių ži­nių iš gy­ven­to­jų, tei­gia­ma „Sod­ros“ pra­ne­ši­me spau­dai.  Pra­neš­ta, kad kai ku­rie vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jai su­lau­kė „sve­čių“, pri­sis­ta­čiu­sių esą iš „Sod­ros“ ir pra­šan­čių pa­teik­ti do­ku­men­tus ar duo­me­nis, ne­va rei­ka­lin­gus pen­si­jų pers­kai­čia­vi­mui.

Informuojame, kad „Sodros“ specialistai į gyventojų namus nevaikšto, paslaugų namuose neteikia ir jokių duomenų pateikti neprašo. Visi senatvės pensijų perskaičiavimui reikalingi duomenys yra „Sodros“ duomenų bazėse.

„Lietuvos pašto“ darbuotojai gali atnešti į namus ir įteikti registruotą laišką, pažymėtą „Sodros“ logotipu apie perskaičiuotą senatvės pensiją.

Daugelis pensijų, taip pat ir nepriemokos už pirmus šių metų mėnesius, išmokamos į banko sąskaitą. Tik tuo atveju, jeigu pensija buvo mokama į namus, ją po perskaičiavimo atneš tas pats darbuotojas, kaip ir iki šiol.

Jeigu sulaukėte „svečių“, kurie prisistato „Sodros“ darbuotojais ir siūlo suteikti paslaugas, prašo dokumentų ar duomenų, prašome nedelsiant apie tai informuoti policijos pareigūnus.