JAV apeliacinio teismo posėdis dėl Neringos Venckienės – po mėnesio
Fe­de­ra­li­nis ape­lia­ci­nis teis­mas Či­ka­go­je pir­ma­die­nį pa­skel­bė apie lap­kri­čio 27 die­ną vyk­sian­tį po­sė­dį, kur bus iš­klau­sy­ti eks­par­la­men­ta­rės Ne­rin­gos Venc­kie­nės ir JAV par­ei­gū­nų ar­gu­men­tai dėl bu­vu­sios tei­sė­jos eks­tra­di­ci­jos į Lie­tu­vą.

Bylą nagrinės 7-oji JAV Apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija, pranešė naujienų agentūra „Associated Press“.

Valstybės departamentas balandį leido išsiųsti N. Venckienę į Lietuvą, tačiau ji šį sprendimą skundžia teismams.

JAV pareigūnai gali buvusią Seimo narę išsiųsti iš šalies dar prieš apeliacinio teismo sprendimą, tačiau to daryti neketina.

Lietuvos prokurorai siekia N. Venckienės grąžinimo, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų.

Teisininkė savo kaltę neigia ir sako, kad Lietuvos teisėsauga jai kerštauja dėl atskleisto pedofilijos tinklo.

N. Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 metais. Ji Čikagoje suimta šiemet vasarį.