Jaunųjų pasieniečių būrelių laukia išbandymas
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nai sie­kia, kad jie bū­tų įtrauk­ti į ne­for­ma­lų­jį vai­kų švie­ti­mą ir gau­tų tam lė­šų.

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) perspėja, kad VSAT, kaip ir bet kuri kita įstaiga, norinti užsiimti neformaliuoju vaikų švietimu, turi atitikti švietimo teikėjams keliamus reikalavimus, o dirbti mokytojais gali tik tam tinkamai pasirengę asmenys.

Vaikus traukiantys jaunųjų pasieniečių būreliai dažnai veikia tik dėl jų vadovų entuziazmo.

Jaunųjų pasieniečių būreliai jau ne vienus metus palaikomi tik šios veiklos entuziastų ir joje dalyvaujančių vaikų tėvų lėšomis.

Patys save remia

VSAT Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardoje veikiantis kartu su vietos gimnazija įkurtas Jaunojo pasieniečio būrelis, kuriam vadovauja užkardos vadas Dainius Stepšys, skaičiuoja jau septintus metus. Jo veikloje dalyvauja nuo 8 iki 16 vaikų iš šio nedidelio miesto, įsikūrusio pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi.

Pasak D. Stepšio, jaunieji pasieniečiai ne tik supažindinami su valstybės sieną saugančių pareigūnų kasdienybe, bet ir mokomi rikiuotės, šaudymo, dalyvauja sporto renginiuose. Taip siekiama jiems pristatyti pasieniečio profesiją. Be to, pasieniečiai vaikus supažindina su kitų pasienio užkardų veikla, veža juos į ekskursijas, kad šie pamatytų, jog pasieniečiai ne tik saugo valstybės sieną, bet ir dirba oro uostuose, jūrų uoste.

„Jokių lėšų būrelio veiklai negauname, todėl organizuojame tokius užsiėmimus, kuriems nereikėtų pinigų. Didžiausia užkardos mums suteikiama parama – autobusiukas, kurį naudojame vaikų kelionėms į kitas užkardas. O jei prireikia pinigų, paprašome, kad prisidėtų vaikų tėvai, arba patys paaukojame“, – pasakojo Jaunojo pasieniečio būreliui vadovaujantis D. Stepšys.

Anot jo, jei VSAT būtų suteikta teisė teikti neformalųjį vaikų švietimą ir gauti tam lėšų, būtų sudarytos kur kas geresnės sąlygos vaikams ugdyti, atsirastų daugiau galimybių dažniau juos nuvežti į ekskursijas ir panašiai.

Galėtų nuveikti daugiau

Pasak VSAT Prevencijos skyriaus vyriausiojo specialisto Roko Pukinsko, tarnybos struktūriniuose padaliniuose šiemet veikia 22 Jaunojo pasieniečio būreliai, juose veiklos randa apie pustrečio šimto vaikų. „Šių būrelių veikla VSAT yra labai svarbi. Siekiama populiarinti pasieniečio profesiją tarp mokinių, ugdyti jaunąją kartą, skleisti gerąją patirtį tarnybos struktūriniuose padaliniuose, plėtoti mokinių saviraišką, kūrybiškumą ir jų užimtumą. Jaunojo pasieniečio būrelių nariams diegiamas pareigos ir atsakomybės jausmas, sąžiningumas, pagarba žmogui ir tėvynei, patriotiškumas“, – aiškino jis.

R. Pukinsko teigimu, jaunieji pasieniečiai turi galimybę bendrauti ir bendradarbiauti įgyvendindami savo idėjas. Tačiau siekiant sėkmingai plėtoti tokių būrelių veiklą reikia materialinių išteklių. Jai galėtų būti skiriama valstybės tikslinių lėšų, jeigu VSAT turėtų teisę teikti neformalųjį vaikų švietimą. Tai daryti tarnyba sutinka nuo kitų metų liepos mėnesio. Iki tol ji bandytų verstis pagal savo galimybes, kaip yra ir dabar.

„Jaunojo pasieniečio būreliai veikia dėl jų vadovų atsidavimo. Ypač tie, kuriems vadovauja VSAT pareigūnai, mat yra būrelių, kuriems vadovauja mokyklų pedagogai. Šie gal ir gauna kokį nors papildomą atlyginimą už tokią veiklą. Mūsų pareigūnai negauna nieko, net ir pačių būrelių veiklai“, – tvirtino R. Pukinskas.

Pasak jo, kadangi VSAT nėra neformaliojo švietimo teikėja, ji neturi teisės dalyvauti savivaldybių skelbiamuose neformaliojo vaikų ugdymo konkursuose, negali vaikams rengti patriotiškumą ugdančių vasaros stovyklų, nors vaikai jų norėtų. Šiemet buvo surengta bendra jaunųjų šaulių, jaunųjų policijos rėmėjų, jaunųjų pasieniečių ir jaunųjų gelbėtojų stovykla. Tačiau jos dalyvių skaičius buvo ribotas.

Taikys reikalavimą

ŠMM Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys „Lietuvos žinioms“ teigė, jog ministerija neprieštarauja, kad VSAT vykdytų neformaliojo švietimo veiklą. Juolab kad pagal Švietimo įstatymą ši tarnyba patenka į kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų sąrašą.

„Asmenims, norintiems rengti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, būtina įgyti bent bazines pedagogikos ir psichologijos žinias. Toks reikalavimas bus taikomas ir VSAT darbuotojams“, – dėstė T. Pūtys.

Būtent šis reikalavimas gali pakišti koją VSAT pareigūnams, norintiems ir toliau vadovauti Jaunojo pasieniečio būreliams. Tuomet kiltų grėsmė pačių būrelių egzistavimui.

„Bent jau mūsų užkardoje nėra asmens, turinčio ir pedagoginį išsilavinimą. Gal Jaunojo pasieniečio būrelių vadovams būtų sudarytos galimybės išklausyti pedagogikos ir psichologijos žinių kursą, kad šių būrelių veikla nenutrūktų“, – svarstė Kudirkos Naumiesčio užkardos vadas D. Stepšys.