Izraelis Lietuvoje ieško draugų
Pir­mą Iz­rae­lio mi­nis­tro pir­mi­nin­ko vi­zi­tą mū­sų ša­ly­je is­to­ri­niu va­di­na ne tik Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir po­li­to­lo­gai. Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu ir pats pa­brė­žė jo svar­bą sie­kiant par­amos su­ba­lan­suo­ti, anot prem­je­ro, ne vi­sai drau­giš­ką Eu­ro­pos Są­jun­gos po­žiū­rį į Iz­rae­lį. Tie­sa, Iz­rae­lio ži­niask­lai­da va­kar dau­giau dė­me­sio sky­rė po pu­san­tro mė­ne­sio vyk­sian­tiems su­si­ti­ki­mams su An­ge­la Mer­kel nei va­kar pra­si­dė­ju­siems Vil­niu­je.

„Pirmasis Izraelio premjero vizitas neabejotinai istorinis. B. Netanyahu – ne tik savo šalies, bet ir pasaulinės politikos veikėjas. Jo darbotvarkė labai intensyvi. Be to, premjeras labai daug nekeliauja, tačiau Lietuvoje praleis net keturias dienas. Tai, kad Lietuvoje vyks ir B. Netanyahu susitikimai su Latvijos bei Estijos premjerais, dar kartą įrodo jo dėmesį Lietuvai“, – vizito išskirtinumą „Lietuvos žinioms“ pabrėžė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas dr. Kęstutis Girnius jam pritarė: vizitas istorinis ir dėl to, kad pirmas, ir dėl to, kad toks ilgas, – Izraelio premjeras atvyksta ne kokiam nors pusdieniui ar dienai, kaip kartais elgiasi pasaulio politikos didieji. O tai, jog į Lietuvą susitikti su B. Netanyahu atvažiuos ir Estijos bei Latvijos premjerai Juri Ratas ir Maris Kučinskis, leidžia manyti, kad Izraelis išskiria Lietuvą iš Baltijos valstybių.

Ar taip pat vizitą vertina ir pats B. Netanyahu? Prieš pat skrydį į Lietuvą žurnalistams oro uoste jis irgi akcentavo, jog šis Izraelio premjero vizitas Lietuvoje – pirmas. O tai, kad yra pakviestas į trijų Baltijos šalių premjerų susitikimą, „atspindi kylantį Izraelio statusą pasaulyje“. B. Netanyahu pabrėžė esąs suinteresuotas per viešnagę ieškoti paramos subalansuojant „ne visai draugišką ES požiūrį į Izraelio valstybę“ ir užtikrinant „sąžiningesnius bei teisingesnius“ ES santykius su Izraelio valstybe“.

B. Netanyahu nepamiršo paminėti ir asmeninio vizito aspekto – jo seneliai kilę iš Lietuvos, iš čia jie išvyko XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.

Pasitiks ir protestuotojai

Atvykus Izraelio premjerui neketinama pasirašyti jokių sutarčių, bet L. Linkevičius tikisi, jog tai bus impulsas toliau plėtoti dvišalius santykius ir Izraelio dialogą su ES. „Galima sakyti, esame ES ir Izraelio dialogo tarpininkai: po daugelio metų pertraukos neseniai įvykusio Izraelio ministro pirmininko susitikimo su ES šalių užsienio reikalų ministrais iniciatorė buvo Lietuva. Mėginame megzti dialogą, ir tai darome gana sėkmingai“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

B. Netanyahu taip pat pabrėžė per vizitą, pradedant trimis ES valstybėmis, ketinantis bandyti gerinti ES ir Izraelio santykius. Spėjama, kad jis pirmiausia sieks užsitikrinti didesnę Baltijos šalių paramą dėl spaudimo Iranui. Politologo K. Girniaus manymu, per susitikimus su B. Netanyahu Lietuva, matyt, prašys, kad Izraelis taip glaudžiai nebendradarbiautų su Rusija. „Bet šis Lietuvos prašymas, ko gero, bus atmestas, nes Rusijos buvimas Sirijoje ir galimas spaudimas Iranui iš jo pasitraukti Izraeliui gerokai svarbesnis nei bet koks kitas tikslas Lietuvoje“, – svarstė K. Girnius.

Iš dalies dėl Holokausto istorijos ir pozicijų derinimo su JAV Lietuva Europoje tradiciškai yra tarp tvirčiausių diplomatinių Izraelio rėmėjų, tačiau pastaruoju metu mūsų šalies diplomatijai tenka laviruoti tarp išsiskiriančių ES ir JAV nuomonių. Laikydamasi europinio solidarumo Lietuva neseka JAV pavyzdžiu pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine ir remia susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos, nors JAV ir Izraelis nusiteikę jam priešiškai. Lietuva švelniau negu kitos šalys kritikuoja Izraelio vykdomą žydų naujakurių plėtrą okupuotose palestiniečių teritorijose.

Tačiau Izraelio premjerą Lietuvoje pasitiks ne tik jo politikos šalininkai – jau pirmą vizito dieną prie Vyriausybės B. Netanyahu laukė Palestinos rėmėjų piketas. K. Girnius neabejoja, kad mūsų politikai turėtų iškelti palestiniečių klausimą. „Lietuva buvo okupuota, tad puikiai žino, ką tai reiškia. O Izraelis neteisėtai elgiasi su palestiniečiais, pažeisdamas Jungtinių Tautų rezoliucijas plečia nausėdijas. Sprendimas paskelbti Jeruzalę šalies sostine taip pat prieštarauja tarptautinei teisei. Manau, Lietuva turi elgtis kaip kai kurios Vakarų valstybės. Vakarai šiems klausimams neskiria pirmenybės, bet juos iškelia ir prašo, kad Izraelis labiau gerbtų palestiniečių teises ir imtųsi priemonių situacijai Gazos Ruože pakeisti, nes tai faktiškai yra kalėjimas po atviru dangumi. B. Netanyahu reikia pasakyti, kad švelnintų savo poziciją“, – pažymėjo K. Girnius.

Kęstutis Girnius: "Lietuva turėtų iškelti palestiniečių klausimą. Mūsų šalis buvo okupuota, tad puikiai žino, ką tai reiškia."

L. Linkevičius patvirtino „Lietuvos žinioms“, jog per susitikimus, žinoma, bus kalbama ir apie Palestiną, Izraelio poziciją dėl Jeruzalės, kaip šios valstybės sostinės, ir apie Siriją, apie sutartį su Iranu, kitas pasaulinio lygio problemas, dėl kurių nesutampa Izraelio ir ES nuomonės.

Kur kas sklandesni turėtų būti pokalbiai dėl dvišalių santykių. L. Linkevičius džiaugėsi, kad šiuo metu jie labai geri, Izraelį vadiname mūsų strateginiu partneriu Artimuosiuose Rytuose. Dvišaliai santykiai įvairiapusiai – nuo ekonomikos, augančio turizmo ir mokslo iki bendradarbiavimo gynybos bei saugumo srityje. Čia jau plėtojami keli projektai. Lietuvai labai svarbi Izraelio patirtis kibernetinio saugumo srityje, tad tikimasi pagalbos ją perimant.

Pasak K. Girniaus, Lietuva per susitikimus turėtų kelti klausimus dėl ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo – Izraelis yra ekonomiškai stipri, technologiškai pažangi valstybė, tad Lietuvai būtų naudinga, jei ji daugiau investuotų Lietuvoje. B. Netanyahu taip pat kaip vieną svarbiausių vizito tikslų iškėlė Izraelio suinteresuotumą plėtoti ekonominius ir politinius santykius su Baltijos šalimis.

Žydų bendruomenė pagalbos neprašys

L. Linkevičius priminė, kad Vilnius ne veltui vadinamas Šiaurės Jeruzale. Lankydamasis Lietuvoje Izraelio premjeras ketina aplankyti žydų paveldo paminklus, Vilniaus Gaono kapą Sudervėje, pagerbti Holokausto aukas Panerių memoriale, įteikti Pasaulio teisuolio medalį žydus gelbėjusios šeimos palikuonei Birutei Šlapikienei.

Daug Izraelio politikos ir kultūros veikėjų, kaip ir B. Netanyahu, kildina save iš litvakų. Jo senelė ir prosenelė gyveno bei buvo palaidotos Šeduvoje. Čia Šeduvos žydų memorialinio fondo steigėjo Sergejaus Kanovičiaus iniciatyva kuriamas litvakų miestelių istorijos, kultūros ir atminimo muziejus „Dingęs Štetlas“. B. Netanyahu senelis gimęs anuometėje Vilniaus gubernijoje.

Lietuvos žydų bendruomenės turimais duomenimis, dabar šalyje yra tik apie 5 tūkst. žydų. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gyveno per 200 tūkst. žydų, bet daugiau kaip 90 proc. jų buvo nužudyti per nacių okupaciją.

Vilniaus sinagogoje B. Netanyahu susitiks su Lietuvos žydų bendruomenės atstovais. Jos pirmininkė Faina Kukliansky sakė, kad jei turės galimybę pakalbėti su Izraelio premjeru, papasakos ir apie teigiamus, ir apie neigiamus bendruomenės gyvenimo aspektus, bet tikrai neprašys jo tarpininkauti sprendžiant vietos žydų bėdas. „Tikiuosi, problemas namie galime išnarplioti patys. Svečias iš užsienio neturėtų aiškinti, ką ir kaip reikia daryti. Lietuvos žydai nepratę skųstis užsieniečiams. Stengiasi savo jėgomis padaryti viską, kas įmanoma, ir prašyti savo valdžios, kad ji darytų tai, ką privalo atlikti“, – pabrėžė F. Kukliansky.

Linas Linkevičius: "Per susitikimus bus kalbama ir apie pasaulinio lygio problemas, dėl kurių nesutampa Izraelio ir ES nuomonės."

Izraelio žiniasklaidai Vilnius nelabai įdomus

Nors pirmam Izraelio premjero vizitui Lietuvoje apibūdinti skiriamos skambios antraštės, Izraelio žiniasklaida apie tai informuoja kukliomis žinutėmis. Pavyzdžiui, pagrindiniame laikraštyje „Yedioth Ahronoth“ toli nuo pagrindinių naujienų paskelbta maždaug 50 žodžių informacija. Kur kas dažniau ir labiau matomoje vietoje vakar buvo minima A. Merkel – jos Jeruzalėje laukiama spalio 3–4 dienomis. Tačiau Izraelio kolegos guodžia, kad apie premjero oficialius vizitus daug rašoma tik jam vykstant į JAV.

Rusakalbėje žiniasklaidoje (o ji užima svarią Izraelio žiniasklaidos dalį) vizitui Lietuvoje skirta šiek tiek daugiau dėmesio. Visur primenama apie B. Netanyahu lietuviškas šaknis. Pažymima, kad premjeras ne tik bendraus su Lietuvos vadovais ir Estijos bei Latvijos premjerais, bet ir lankys žydų kultūros vietas, pagerbs Holokausto aukas. Primenama, jog Holokausto aukomis Lietuvoje tapo apie 90 proc. tuo metu čia gyvenusių žydų. Apie B. Netanyahu vizitą Lietuvoje informuoja ir pasaulio žiniasklaida.

Izraelio premjeras Lietuvoje susitiks su trijų Baltijos šalių premjerais, prezidente Dalia Grybauskaite, užsienio reikalų ministru L. Linkevičiumi. Šeštadienį, šabo – judėjų kassavaitinės šventės – dieną, kai judėjams draudžiama dirbti, B. Netanyahu programoje numatytas „privatus laikas“. Kaip jį Lietuvoje praleis Izraelio premjeras, neskelbiama.